Show simple item record

dc.contributor.authorIngebretsen, Reidun
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:10Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:32:49Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:10Z
dc.date.available2021-04-30T07:32:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-78-94355-7
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5017
dc.description.abstracten
dc.description.abstractI denne rapporten oppsummeres og diskuteres erfaringer fra «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet». Prosjektet har vært et satsingsområde for NOVA med finansiering hovedsaklig fra Integrerings- og mangfoldsavdelingen ved det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet, nå ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Flere delprosjekter har inngått. Hovedtemaer har vært omsorgstjenester og forebyggende helsearbeid. I omsorgstjenestene vektlegges individuell tilrettelegging, fleksible ordninger, samarbeid med pårørende og kulturkompetanse blant ansatte. Eldresentre og organisasjoner er viktige møteplasser og arenaer for forebyggende helsearbeid for eldre innvandrere. Både i forebyggende arbeid og i omsorgstjenestene er det behov for tilnærminger som åpner for et mangfold av brukere. Det kan forventes økt etterspørsel fra eldre innvandrere.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 15/10
dc.subjectNOVA
dc.titleOmsorg for eldre innvandrereno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/ringe
fagarkivet.source.pagenumber109


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record