Show simple item record

dc.contributor.authorGulbrandsen, Lars
dc.contributor.authorHansen, Thorbjørn
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:07Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:32:24Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:07Z
dc.date.available2021-04-30T07:32:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-78-94343-4
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5010
dc.description.abstracten
dc.description.abstractMindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig skal være midlertidig, og at flest mulig skal makte å etablere seg i annen bolig. For den andre gruppen er boligen ofte ledd i et omsorgsopplegg i perioden fra omsorgsbehovet framtvinger flytting fra ordinær bolig og fram til innflytting i sykehjem eller til døden inntreffer. Selv om eldre oftest bor uten tidsbegrenset kontrakt, blir det likevel stor sirkulasjon i denne del av boligmassen på grunn av de høye dødsratene. Men sirkulasjonen er også ganske stor i den del av boligmassen som bebos av yngre mennesker. Av de som var under 40 år og leide bolig av kommunen senhøstes 2001, hadde minst halvparten flyttet før utgangen av 2004. Rapporten er basert på registerdata om alle som bodde i kommunal bolig høsten 2001.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 4/10
dc.subjectNOVA
dc.titleKommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber94


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record