Show simple item record

dc.contributor.authorBlekesaune, Morten
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:49Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:36:02Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:49Z
dc.date.available2021-04-30T07:36:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7894-295-6
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4988
dc.description.abstracten
dc.description.abstractRapporten beskriver pensjoneringsatferden blant statsansatte mellom 50 og 70 års alder i perioden 2001 til 2008 med data fra Statens tjenestemannsregister og Statens Pensjonskasse. Analysene gjør bruk av overlevelseskurver, gjennomsnittlig avgangsalder blant de som gikk av med pensjon, og diskrettids forløpsmodeller som også tar hensyn til antallet ansatte i hvert alderstrinn. Disse metodene gir stort sett sammenfallende resultater. Avgangsalderen økte relativt jevnt gjennom perioden fra 2001 til 2008. Det ble også vanligere å kombinere pensjon med arbeid i denne perioden. Avgangsalderen økte mer blant kvinner enn menn. Avgangsalderen varierer mellom yrkesgrupper og etater, og yrkesvariasjonen er større enn etatsvariasjonen. Grunnen er at særaldersgrenser og utdanningsnivå varierer mer mellom yrker enn mellom etater. Endringer i yrkessammensetningen kan bidra til å forklare en mindre del av den økte avgangsalderen i perioden. Avgangsalderen viser noe ulik utvikling over tid mellom yrkesgrupper og etater.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 1/09
dc.subjectNOVA
dc.titleAvgangsalder og pensjoneringsmønster i statenno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber67


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record