Show simple item record

dc.contributor.authorIngebretsen, Reidun
dc.contributor.authorLingsom, Susan
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:47Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:29:38Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:47Z
dc.date.available2021-04-30T07:29:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7894-339-7
dc.identifier.issn1890-6435
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4984
dc.description.abstractThis report discusses different aspects of living with impairments acquired in midlife. Drawing on qualitative interviews with a sample of ten middle aged, middle class men and women who have suffered reductions in functional capacity due to strokes or accidents, this study aims at increasing understanding of long term learning processes and turning points in life post-injury. An overview of respondent accounts from different thematical perspectives is presented. Long term rehabilitation processes and experiences returning to work are addressed. The effects of acquiring impairment on social interaction and family and strategies for coping with impairment are themes given major emphasis. Reflections on the development and use of impairment narratives are explored. We conclude with a discussion of self images and disability identity.en
dc.description.abstractMålet med denne studien er å få økt forståelse for mestring etter skader som medfører nedsatte funksjonsevner. Studien bygger på kvalitative intervju med ti middelaldrende personer som har opplevd brå endringer i funksjonsevne etter hjerneslag eller ulykker. Skadene varierer i type og alvorlighetsgrad. Rapporten drøfter langsiktige rehabiliteringsprosesser og erfaringer med å vende tilbake til arbeidslivet. Effektene av funksjonsnedsettelser for sosial interaksjon og familieliv, strategier for mestring og fortellinger om sykdomshistorien blir diskutert. Et siste tema er selvbilde og funksjonshemming. I analysen vektlegges vendepunkter i rehabilitering og dagligliv, slik informantene har erfart det i årene etter skaden oppstod. Sentrale begreper i analysen er sykdom som biografisk brudd, narrativ selvkonstruksjon og normalitet. Rapporten er primært deskriptiv med utgangspunkt i ulike tematiske perspektiver på intervjupersonenes fortellinger.Rapporten er skrevet på engelsk.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 21/09
dc.subjectNOVA
dc.titlePost-injury livesno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/ringe
fagarkivet.source.pagenumber110


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record