Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDaatland, Svein Olav
dc.contributor.authorVeenstra, Marijke
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:45Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:29:37Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:45Z
dc.date.available2021-04-30T07:29:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7894-298-7
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4982
dc.description.abstracten
dc.description.abstractRapporten tar for seg sosial variasjon i helse og helseatferd i ulike aldersgrupper. Utgangspunktet er en ny og landsdekkende undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG/NorLAG). Analysene av variasjoner i helse og helseatferd, og av de mekanismer som former dem, gir viktige innspill til politikkområder som aktiv aldring, nedbygging av funksjonshemmende barrierer, framtidige omsorgsutfordringer og utjevning av sosiale helseforskjeller. Rapporten gir en første beskrivende analyse av helse og helseatferd for ulike sosiale grupper og alderstrinn, og resultatene brukes som en pekepinn for videre arbeid med materialet, blant annet longitudinelle analyser. Undersøkelsen viser at det er til dels store forskjeller i helse som er knyttet til livsfase og kjønn. Også helseatferd endres gjennom livet, og endringene kan variere med kjønn og livsfase. I rapporten diskuteres det videre hvordan sosiale forhold i barndommen henger sammen med helse og helseatferd i voksen alder. Resultatene tyder på at grunnlaget for sosial skjevhet delvis blir dannet i barndommen, og at de forsterkes gjennom livsløpet.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 3/09
dc.subjectNOVA
dc.titleHelse, helseatferd og livsløpno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/sodaat
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/mveen
fagarkivet.source.pagenumber130


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel