Show simple item record

dc.contributor.authorSørvoll, Jardar
dc.contributor.authorLangsether, Åsmund
dc.contributor.authorHansen, Thorbjørn
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:41Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:36:04Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:41Z
dc.date.available2021-04-30T07:36:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7894-294-9
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4975
dc.description.abstracten
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et oppdragsprosjekt forskningsinstituttet NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet har vært å framskaffe mer og sikrere kunnskap om hvordan kommunene organiserer arbeidet med de boligsosiale virkemidlene de disponerer: bostøtte, startlån, boligtilskudd, kommunale leieboliger og boligsosiale oppfølgingstjenester for de vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er stor forskjell mellom kommunene med hensyn til hvordan de organiserer dette arbeidet. De fleste har imidlertid til felles at arbeidet med disse virkemidlene er spredt på mange organer/enheter i den kommunale forvaltningen. En slik fragmentert organisering gjør det vanskelig å drive en helhetlig boligpolitikk med en koordinert virkemiddelbruk overfor de som trenger hjelp. Denne utfordringen er de fleste kommuner klar over. Mange har også funnet metoder for samordning av virkemiddelbruken som ser ut til å fungere bra.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 18/08
dc.subjectNOVA
dc.subjectHousing
dc.subjectSocial security
dc.subjectSocial policy
dc.titleFragmentert og koordinertno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber134


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record