Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolem, Per Erik
dc.date.accessioned2020-06-21T13:34:13Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:32:00Z
dc.date.available2020-06-21T13:34:13Z
dc.date.available2021-04-30T07:32:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7894-267-3
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4942
dc.description.abstractI fornyelsen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er det lagt større vekt på delmål 3 enn tidligere. Delmål 3 tar sikte på å øke den reelle pensjoneringsalderen og ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet. Den foreliggende rapporten legger fram forskningsbasert kunnskap om seniorer i arbeidslivet, kunnskap som kan være nyttig i arbeidet med delmål 3. Rapporten redegjør for sentrale trekk ved aldringsprosessen, at aldringen består både av svekkelser og vekst. Det vises til at holdningene til eldre er sammensatte, og at aldersdiskriminering i arbeidslivet synes å ha et omfang på linje med kjønnsdiskriminering. Arbeidsevnen kan bli dårligere og den kan bli bedre med alderen. Det avhenger blant annet av hva slags arbeid det er snakk om, og hvilke utviklingsmuligheter seniorene får. Studier av sammenhenger mellom produktivitet på bedriftsnivå og bedriftens aldersstruktur tyder på at det er en fordel med aldersspredning, og at en betydelig andel eldre arbeidstakere ikke synes å svekke bedriftenes produktivitet. Mulighetene for å stimulere flere til å pensjoneres senere enn det som er gjennomsnittet i dag, synes gode. Virkemidlene må være varierte og finnes over et bredt spekter.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 16/07
dc.subjectNOVA
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectEldre år
dc.titleSeniorer i arbeidslivetno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/pesol
fagarkivet.source.pagenumber63


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel