Show simple item record

dc.contributor.authorHerlofson, Katharina
dc.contributor.authorDaatland, Svein Olav
dc.date.accessioned2020-06-21T13:33:31Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:30:36Z
dc.date.available2020-06-21T13:33:31Z
dc.date.available2021-04-30T07:30:36Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7894-188-2
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4885
dc.description.abstractRapporten belyser solidaritet mellom familiegenerasjoner, nærmere bestemt hvilket ansvar voksne barn har for eldre foreldre, hvordan ansvarsdelingen mellom familien og velferdsstaten er, og hvordan den etter befolkningens syn bør være. Ligger det en trussel mot familiesolidaritet i framveksten av velferdsstaten og økt individualisering? Rapporten tar også opp hvordan familien og velferdsstaten påvirker hverandre, og hva vi i mer teoretisk forstand skal forstå med familiesolidaritet. Dataene ble samlet inn gjennom det europeisk komparative prosjektet OASIS, Old age and autonomy - the role of services systems and intergenerational family solidarity. Fem land med ulik familiekultur og velferdspolitikk deltok i studien, Norge, England, Tyskland, Spania og Israel. Dette gir muligheter for å studere forholdet mellom familie, velferdsstat og aldring under ulike betingelser. Et tilfeldig utvalg av storbybefolkningen i alderen 25 år og over ble intervjuet i hvert land, ca. 1 200 i hvert land, til sammen ca. 6 000.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 7/04
dc.subjectNOVA
dc.titleFamilie, velferdsstat og aldring.no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/kather
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/sodaat
fagarkivet.source.pagenumber178


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record