Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHellevik, Tale
dc.date.accessioned2020-06-21T13:32:57Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:31:23Z
dc.date.available2020-06-21T13:32:57Z
dc.date.available2021-04-30T07:31:23Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7894-140-8
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/4846
dc.description.abstractDet stilles stadig høyere krav til utdannelse i arbeidslivet. Dette gjelder også for offentlig forvaltning. Hvordan man kan sikre kvalifisert personell, er en stor utfordring både for etatene og for utdanningssystemet. Utover internopplæring og etterutdanningstilbud finnes det ikke i dag egne utdanningstilbud rettet mot arbeid i trygdeetaten. Denne situasjonen er problematisk både fordi oppgavene innenfor trygdeetaten er krevende og sammensatte, og fordi det kan føre til at unge mennesker ikke blir stimulert til å vurdere trygdeetaten som arbeidsplass. På denne bakgrunn har Sosialdepartementet og Rikstrygdeverket ønsket å utrede mulighetene for å etablere en utdanning og hva som i såfall bør være innholdet i denne. Oppdragsgiverne var interessert i et opplegg som inkluderte utdanning til så vel trygdeetaten som andre offentlige etater. Rapporten diskuterer en utdanning rettet mot arbeid i trygdeetaten og deler av arbeidsmarkedsetaten. Innretningen på og innholdet i et nytt utdanningstilbud blir vurdert i forhold til kompetansebehov innenfor de to etatene og i lys av kvalitetsreformen for høyere utdanning.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 11/02
dc.subjectNOVA
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectSkole
dc.subjectBolig og sosialpolitikk
dc.titleKompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetatenno_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/thelle
fagarkivet.source.pagenumber93


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel