Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandbæk, Mona
dc.date.accessioned2020-06-07T21:04:48Z
dc.date.accessioned2021-04-29T13:52:06Z
dc.date.available2020-06-07T21:04:48Z
dc.date.available2021-04-29T13:52:06Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7894-192-0
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3184
dc.description.abstracten
dc.description.abstractProsjektet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag" utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier med lav inntekt har det, sammenliknet med barn flest. Datamaterialet består av intervjuer med foreldre og barn fra et utvalg familier med lav husholdningsinntekt (60 prosent av medianinntekten) og intervjuer med foreldre og barn fra et tilfeldig utvalg familier. 1937 foreldre til barn i alderen 6-12 år og 779 av disse barna i alderen 10-12 år, har blitt intervjuet. Rapporten tar for seg disse spørsmålene: Hvordan er levekårsprofilen i familier med lav inntekt sammenliknet med familier i kontrollgruppa når det gjelder sentrale levekårsdimensjoner som foreldrenes inntekt, tilknytning til arbeidsmarkedet, utdanning, bostandard og tilgjengelighet til sentrale forbruksgoder? Hvordan beskriver barna selv og foreldrene barnas forhold til skole, venner og fritidsaktiviteter. Er det noen sammenheng mellom familiens inntekt og barnas hverdagsliv? Hva kan være hensiktsmessige tiltak for barn i familier som strever økonomisk.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 11/04
dc.subjectNOVA
dc.titleBarns levekår. Hva betyr familiens inntekt?no_NB
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber182


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel