Show simple item record

dc.contributor.authorSlettemeås, Dag
dc.contributor.authorStorm-Mathisen, Ardis
dc.date.accessioned2020-05-18T12:38:11Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:45:28Z
dc.date.available2020-05-18T12:38:11Z
dc.date.available2021-04-29T12:45:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7063-510-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3104
dc.description.abstractI denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen av pandemien. Surveyen ble gjennomført i perioden 1. til 7. april 2020, noen uker etter at de mest inngripende koronatiltakene ble innført 12. mars 2020. Vi har dermed forsøkt å fange viktige endringer for befolkningen ved å anlegge et bredt perspektiv på det digitale hverdagslivet i norske hjem. Det betyr at vi har tatt for oss bruk av digital infrastruktur og sikring av digitalt utstyr, erfaringer med digitalt hjemmekontor og digital skole, eventuell økt bruk av en rekke eksisterende eller nye digitale tjenester, vurderinger av digital avhengighet og sårbarhet, og til slutt holdninger til den nye smittesporings-appen.en
dc.description.abstractIn this report we have analyzed a nationwide survey on «digital corona life». This gives us a snapshot of how the Norwegian population have experienced and dealt with the corona crisis in the first phase of the pandemic. The survey was conducted in the period April 1 to 7 2020, a few weeks after the most radical corona measures were introduced on March 12 2020. We have thus sought to capture important changes for the population by applying a broad perspective on digital everyday life in Norwegian homes. This means that we have considered the use of digital infrastructure and security of digital equipment, experiences with digital home office and digital school, increased use of a variety of existing and new digital services, assessments of digital dependence and vulnerability, and finally attitudes towards the new Norwegian contact-tracing app.en
dc.language.isonben
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesRapport;7-2020
dc.subjectdigital hverdagen
dc.subjectdigitale tjenesteren
dc.subjectinternetten
dc.subjectkoronakriseen
dc.subjecthjemmekontoren
dc.subjecthjemmeskoleen
dc.subjectsmittesporings-appen
dc.titleDigitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemienen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber64en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record