Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDulsrud, Arne
dc.contributor.authorTorp, Ida Helene Dahl
dc.date.accessioned2020-04-14T08:33:36Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:45:17Z
dc.date.available2020-04-14T08:33:36Z
dc.date.available2021-04-29T12:45:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7063-503-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2996
dc.description.abstractI denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk perspektiv som vektlegger forbruk. Først presenteres ulike hverdagslige praksiser som belyser kompleksiteten ved byttenekt. Deretter fordeles kjennetegn ved disse inn i en pasientpraksis og en forbrukerpraksis. Avslutningsvis diskuterer jeg hvordan disse to praksisene kommer til uttrykk i apoteket og hvordan de benyttes av forbrukerne for å håndtere valget mellom original- og synonympreparater.en
dc.description.abstractThis report examines studies of why patients chooses not to opt for generic drugs at pharmacies when picking up their prescription drugs. This paper contains qualitative interviews that have been studied through a perspective of theories of practice that emphasizes consumption. The first topic of interest is everyday practices, highlighting the complexity of refusal of change. Secondly, I distribute the characteristics of these into a patient practice and a consumer practice. Lastly, this paper provides a comparative discussion of how these two practices are expressed in the pharmacy and how they are used by the consumers to handle the choice between the original and generic medicine.en
dc.language.isonben
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesRapport;1-2020
dc.subjectGenerisk bytteen
dc.subjectForbrukerpolitikken
dc.subjectHelsepolitikken
dc.subjectLegemiddelforbruken
dc.subjectPraksisteorien
dc.subjectHverdagsliven
dc.subjectTilliten
dc.subjectApoteken
dc.subjectRutiniserte handlingeren
dc.titleByttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket.en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber65en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel