Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSteinnes, Kamilla Knutsen
dc.contributor.authorHebrok, Marie
dc.date.accessioned2020-01-29T13:56:14Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:43:54Z
dc.date.available2020-01-29T13:56:14Z
dc.date.available2021-04-29T12:43:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7063-500-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2976
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. Matvett, Stop Spild af Mad, Love Food Hate Waste), næringslivets tiltak mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. emballasje og merking), offentlige kampanjer og tiltak rettet mot forbruker, og matsvinn i fagplaner i skolen. Målet med oppsummeringen er å gi en mer helhetlig forståelse av årsaker og tiltak mot matsvinn i husholdningene. Det er mye oppmerksomhet rundt matsvinn både i Norge og i resten av Europa, og mange forskningsprosjekter har sett på problemet fra ulike vinkler i løpet av det siste tiåret. Konkrete tiltak synes å være mer utbredt i andre deler av verdikjeden enn rettet direkte mot forbruker. Tiltak rettet mot forbruker består stort sett av virkemidler for å øke bevissthet og kunnskap, samt apper, nettsider og bøker som skal bidra til å også øke den praktiske kompetansen knyttet til mathåndtering. Matbransjen i Norge, som i mange andre land er i gang med ulike tiltak som også skal redusere svinnet i husholdningen i tillegg til tidligere i verdikjeden. I de ulike forskningsmiljøene internasjonalt etterlyses det forskning på intervensjoner og effektene av disse. Forskningen som er gjort per i dag har fokusert mest på å avdekke omfanget og årsakene til matsvinn på husholdningsnivå. Studier av tiltak mot matsvinnet har ikke lyktes å påvise direkte og langsiktige effekter. Vi har undersøkt hvordan matsvinn er adressert i skolen i Norge, og funnet at det er mye fokus på matsvinn i læreplanene, og at dette blir forsterket i 2020. Det synes å være lagt opp til undervisning som først og fremst skal føre til kunnskap og holdninger og ikke i stor nok grad de nødvendige praktiske ferdighetene som skal til for å unngå svinn. Selv om det oppgis at mat og helsefaget skal bli mer praktisk orientert, er det uklart hvordan disse læringsmålene skal oppnås. Vi anbefaler en mer helhetlig tilnærming til matsvinnreduksjon i husholdningene der holdningsarbeid følges av praktisk tilrettelegging.en
dc.language.isonben
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesRapport;14-2019
dc.subjectmatsvinnen
dc.subjectavfallen
dc.subjectbærekraftig forbruken
dc.subjectmaten
dc.titleKunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europaen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber51en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel