Show simple item record

dc.contributor.advisorMüller, Hanne
dc.contributor.authorAhmed, Dalsooz
dc.date.accessioned2019-08-26T08:14:20Z
dc.date.accessioned2020-08-26T21:24:54Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:03:35Z
dc.date.available2019-08-26T08:14:20Z
dc.date.available2020-08-26T21:24:54Z
dc.date.available2021-04-29T10:03:35Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2861
dc.descriptionBachelor i Lærerutdanning for tospråklige lærere
dc.description.abstractTilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen, det inkluderer også undervisning i mat og helsefaget. Tilpasset opplæring er en rett alle elever har krav på i samsvar med sine evner og forutsetninger. Det er imidlertid begrenset litteratur om tilpasset opplæring i mat og helsefaget, selv om faget er veldig relevant for alle elever og bygger på verdier samt ferdigheter elevene trenger i og utenfor skolen. Mat og helse er et holdningsskapende fag hvor elever kan få kunnskap og erfaring om ernæring og helse, mat og kultur samt mat og forbruk gjennom samhandling og samarbeid med andre. Dessuten er faget godt egent til tverrfag arbeid med andre fag. Fagets betydning i elevens liv både i skolen og ute av skolen motiverte meg til å belyse hvordan tilpasset opplæring i mat og helsefaget kan i lys av den didaktiske relasjonsmodellen legges til rette. Funnene viser at alle faktorene i den didaktiske relasjonsmodellen er viktig i tilrettelegging for tilpasset opplæring, mens kjennskap til elevforutsetninger er av stor betydning for å kunne variere på arbeidsmetoder og faginnhold. Mat og helse lærere har mange ulike muligheter for å tilpasse opplæringen i lys av den didaktiske relasjonsmodellen. Videre viser funnene at tilpasset opplæring avhenger av lærerens evne og kompetanse i å integrere de grunnleggende ferdighetene i mat og helsefaget. Bruk av grunnleggende ferdigheter gir mye rom for å variere på arbeidsmetoder og faginnhold i samsvar med elevenes evner og forutsetninger. Samtidig er det i funnene lagt vekt på utvikling av sosiale ferdigheter og å ivareta prinsippene inkludering og likeverdighet i klassen ettersom dette øker også lærerens muligheter til å tilrettelegge opplæringen. Jeg har også kommet frem til ideer om hvordan mat og helselærer kan variere på arbeidsmetoder og faginnhold, og hvordan det skal løses utfordringer tilknyttet arbeidsmetodene som oppstår som følge av at elevene har ulike evner og forutsetninger.
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet
dc.subjectMat og helse
dc.subjectTilpasset opplæring
dc.subjectDidaktisk relasjonsmodell
dc.subjectGrunnleggende ferdigheter
dc.subjectInkludering
dc.titleTilpasset opplæring for et inkluderende klasserom
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record