Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlfnes, Frode
dc.contributor.authorSchjøll, Alexander
dc.contributor.authorDulsrud, Arne
dc.date.accessioned2019-07-17T08:39:48Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:45:25Z
dc.date.available2019-07-17T08:39:48Z
dc.date.available2021-04-29T12:45:25Z
dc.date.issued2019-07-11
dc.identifier.isbn978-82-7063-490-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2234
dc.description.abstractDenne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og svenske butikker som ble presentert for det norske Matkjedeutvalget i 2011 (NOU 2011: 4 «Mat, makt og avmakt. Om styrkeforholdene i verdikjeden for mat»). Som i NOU’en benytter vi butikk- og vareutvalgsdata fra Nielsen Norge til å se på hvordan butikkstruktur og vareutvalget er i Norge sammenlignet med Sverige. Vi utvidere analysene ved å (1) ta med Nederland som sammenligningsland, (2) gjennomfører regionale analyser av butikkstruktur og vareutvalg i Norge, (3) utvider vareutvalg til å dekke Nielsens åtte hovedgrupper innen mat, helse og skjønnhet og vask- og husholdningsprodukter og (4) ser på prisforskjeller og prisutvikling mellom land ved hjelp av indekser fra Eurostat.en
dc.language.isonben
dc.publisherForbruksforskningsforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;5
dc.subjectDagligvareren
dc.subjectvareutvalgen
dc.subjectbutikkstrukturen
dc.subjectpriseren
dc.titleKartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriseren
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/frodea/en
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/alexan/en
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/arned/en
fagarkivet.source.pagenumber103en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel