Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, Aimee Tomona
dc.date.accessioned2017-08-02T12:27:24Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:35:46Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:58:30Z
dc.date.available2017-08-02T12:27:24Z
dc.date.available2020-08-25T20:35:46Z
dc.date.available2021-04-29T10:58:30Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1090
dc.descriptionBachelor i Arkivvitenskap
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hvorvidt brukersentrert design og universell utforming er til stede i et arkiv sin digitale tjeneste, samtidig som tjenesten ivaretar de arkivfaglige prinsippene som går ut på å finne, spørre om, og å forstå arkivmateriale. Motivasjonen for undersøkelsen baserer seg blant annet på digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, økende antall digitale tjenester fra arkivtjenesten som er tilgjengelig for brukerne, og fagfeltet Human Computer Interaction (HCI) med sitt fokus på brukersentrert design. Problemstillingen som ble formulert var: Hvordan bistår brukergrensesnittet brukeren med å finne, spørre om, og forstå arkivmateriale i en digital kontekst? Undersøkelsen ble gjennomført ved analyse av tidligere teori og forskning omkring emnene bruk og brukere, interaksjon og digitale systemer i arkivfaglig sammenheng, og de viktigste funnene ble tatt med videre. Jeg valgte å utføre en evaluering av Arkivportalen.no hvor jeg brukte kriterier fra HCI og arkivfaget for å identifisere brukergrensesnittets brukervennlighet. Disse resultatene ble så tatt med i en drøfting og samstilt med resultatene fra tidligere forskning. En tabell som oppsummerte evalueringskriteriene og brukergrensesnittets samsvar med disse ble utarbeidet. Resultatene viste at brukergrensesnittet bistår brukeren i å finne, spørre om, og forstå arkivmateriale både ved bruk av virkemidler for HCI, men også ved bruk av prinsipper fra arkivfaget. Likevel var det flere områder som mulig kunne vært forbedret til ytterligere å bistå brukerne i interaksjon med tjenesten ved blant annet å utnytte virkemidlene og prinsippene fra HCI feltet mer effektivt, og punkter for mulig forbedring ble satt opp på bakgrunn av dette. 3
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectBrukersentrert design
dc.subjectUniversell utforming
dc.subjectDigitalisering
dc.subjectArkiv
dc.titleBrukersentrert evaluering av Arkivportalen – Arkivfaglige prinsipper og Menneske Maskin Interaksjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel