Show simple item record

dc.contributor.authorSheikh, Naima Said
dc.contributor.authorAskeland Winje, Brita
dc.contributor.authorGleditsch, Rebecca Nybru
dc.contributor.authorNordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar
dc.contributor.authorVedaa, Øystein
dc.contributor.authorKour, Prabhjot
dc.contributor.authorGele, Abdi
dc.date.accessioned2024-01-10T10:03:21Z
dc.date.available2024-01-10T10:03:21Z
dc.date.created2023-03-09T09:47:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2023, 143 (4), 330-335.en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3110812
dc.description.abstractBAKGRUNN Vaksinasjon mot SARS-CoV-2 har vært et viktig tiltak i håndteringen av pandemien. I Norge har vaksinasjonsdekningen vært lavere i flere innvandrergrupper enn i den øvrige befolkningen. Målet med denne studien var å undersøke hvilke faktorer som kan ha bidratt til at innvandrere ikke tok vaksinen. MATERIALE OG METODE Det ble gjennomført 88 semistrukturerte kvalitative intervjuer av 49 kvinner og 39 menn i alderen 19–78 år fra ti forskjellige land. Intervjuene ble gjennomført digitalt i perioden mars–juni 2021. I en tematisk analyse (NVivo 12) ble det avdekket fire hovedkategorier knyttet til vaksineusikkerhet: systembaserte faktorer, faktorer knyttet til personlig overbevisning, faktorer knyttet til frykt og tillitsfaktorer. RESULTATER Selv om flere informanter var villige til å ta vaksinen, uttrykte flere vaksineusikkerhet. Mangel på kunnskapsbasert informasjon og frykt for bivirkninger ble oppgitt som årsaker. Vaksineusikkerhet var også knyttet til feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Noen hadde ikke tillit til vaksinasjonsprogrammet eller til vaksineeffekten. FORTOLKNING Studien avdekket at det var flere ulike faktorer som påvirket innvandrere til å bli usikre på om det var trygt å vaksinere seg. Blant de viktigste grunnene var mangel på informasjon, manglende kunnskap om helse og hvordan vaksiner fungerer samt lav tillit til myndighetene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet.no/2023/02/originalartikkel/vaksineusikkerhet-blant-innvandrere-under-covid-19-pandemien-en-kvalitativ-studie
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien – en kvalitativ studieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.22.0098
dc.identifier.cristin2132650
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.volume143en_US
dc.source.issue4en_US
dc.source.pagenumber330-335en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal