Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Gro Sandkjær
dc.contributor.authorHabberstad, Mette Øinæs
dc.date.accessioned2024-01-04T11:28:52Z
dc.date.available2024-01-04T11:28:52Z
dc.date.created2023-11-15T14:41:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTidsskrift for boligforskning. 2023, 6 (2), .en_US
dc.identifier.issn2535-5988
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109807
dc.description.abstractDe siste årene har det vokst frem nye offentlig-private partnerskap rundt nabolagshus i nye boligprosjekter, hvor private utbyggingsaktører spiller en stor rolle. Slike nabolagshus representerer sosial infrastruktur som muliggjør fellesskapsbygging og utvikling av sosial kapital i nye byområder. Artikkelen presenterer en empirisk casestudie av partnerskapsmodellene i fem nabolagshus og diskuterer hvilke faktorer som bidrar til partnerskapsmodeller som sikrer stabil finansiering, koordinering og inkluderende bruk. Studien finner at faktorer som bidrar til stabile modeller, er samfinansiering fra nærmiljøet (sameiene og borettslagene), samt utleiepraksiser som sikrer aktivisering av arenaen, og en fast ansatt koordinator. Koordinatoren har en essensiell rolle for å koordinere aktivitet, forankre og få inn finansieringsbidrag via utleie og tilskudd. Å ha offentlige myndigheter inne som partner bidrar til informasjonsflyt og ressurser, men er ingen garanti for stabilitet. Funnene er i tråd med den bredere litteraturen om partnerskap og nettverk, som betoner hvor viktig koordinatorens rolle er både som brobyggere mellom privat, offentlig og sivil sfære, og for å mobilisere og virvle inn lokalsamfunnsaktører.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/doi/epdf/10.18261/tfb.6.2.8
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan sikre stabile partnerskapsmodeller for sosial infrastruktur i nye utbyggingsområder?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin2197156
dc.source.journalTidsskrift for boligforskningen_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber28en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 302608en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal