Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHiim, Hilde
dc.contributor.authorRusli, Aranya
dc.date.accessioned2023-11-07T13:05:39Z
dc.date.available2023-11-07T13:05:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101117
dc.description.abstractDette aksjonsforskningsprosjektet handler om å systematisk undersøke undervisnings-konsepter for å forstå studentenes læring og hvordan kreativitet som profesjonell yrkeskompetanse stimuleres. Prosjektet har utforsket hvordan å tilrettelegge for yrkesrettet undervisning der fagskolestudenter utvikler og anvender kreativitet i idéutviklingsprosesser og konseptutvikling. Formålet med aksjonsforskningsprosjektet har vært å gi studentene forståelse for kreativ kompetanseutvikling. Omstillinger i samfunns- og arbeidsliv, og med mer vekt på automatisering og digitale løsninger, har kreative ferdigheter fått økende oppmerksomhet. I nasjonale og internasjonale læreplaner er kreative ferdigheter regnet som nødvendig i møte med fremtidens kompetansebehov. Kreativitet har ulike oppgaver og formål der det handler både om å anvende kreativitet for å utvikle teknologien, men også anvende teknologien kreativt. Det å kunne tenke nytt og annerledes, håndtere komplekse problemstillinger og i samarbeid med ulike fagfelt er menneskelige egenskaper som menneskelige egenskaper som ikke kan erstattes av kunstig intelligens OECD (2019). Betydningen av arbeidslivsrelevans og studentaktive læringsformer trekkes frem som sentrale faktorer i høyere yrkesfaglige utdanning (Meld. St. nr. 16 (2020–2021)). Dette gir føringer for reklamestudiets omstillingsevne og fleksibilitet til å utvikle praktisk og yrkesrelevant undervisningsinnhold i samarbeid med arbeidslivet. Empirien ble dannet ved å benytte kvalitative forskningsmetoder som observasjon og dokumentanalyse. Funnene viser til studentens opplevelser og erfaringer i praksisfelleskapet og er drøftet i lys av sosiokulturelt læringsperspektiv. Jeg har støttet det yrkespedagogiske læringsperspektivet til John Dewey, Lev Vygotskij, Jean Lave, Etienne Wenger, Olga Dysthe og Mikael Bakhtin. Videre har jeg benyttet de yrkesdidaktiske perspektivene med undervisningsprinsippene til Hilde Hiim, Else Hippe, Per Lauvås, Gunnar Handal og Ingunn Johanne Ness. Gjennom utviklingsprosjektet har jeg identifisert faktorer som jeg mener må ligge til grunn for å utvikle kreativ kompetanse. Funnene viser innsikt omkring studentens læringsforutsetninger er sentrale og har betydning for utvikling av kreativitet. Undervisningseksemplene i aksjonsforskningsprosjektet kan være nyttige erfaringer som kan bidra til å forstå hva som må ligge til grunn for å skape læringsarenaer der studenter kan utvikle kreativ kompetanse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKreativ kompetanseutviklingen_US
dc.subjectFagskoleen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.titleKan du lære meg å tenke utenfor boksen? Et aksjonsforskningsprosjektet som kan bidra til utvikling av yrkesrettet undervisning for kreativ kompetanse, relatert til fagskolestudenter.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel