Show simple item record

dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.authorPedersen, Anne-Carin
dc.date.accessioned2023-11-07T11:38:42Z
dc.date.available2023-11-07T11:38:42Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101054
dc.description.abstractYrkesfaglig fordypning har som formål å gi elevene opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse. I tillegg til at elevene får nyttig arbeidserfaring, knytter de til seg kontakter i godkjente lærebedrifter. Masteroppgavens problemstilling dreier seg om hvilke erfaringer og perspektiver elevene sitter igjen med etter en praksisperiode i bedrift. Det ble gjennomført et kvalitativt intervju med elever som hadde vært igjennom yrkesfaglig fordypning. Funnene viser at flere bedrifter som hadde elever i praksis, hadde misfornøyde elever. Men det var også sånn at en del av elevene var svært fornøyd. Noen elever er umodne og trenger spesielt god opplæring for å kunne tilegne seg kunnskap, forståelse og mestring i arbeidslivet. Det er derfor viktig at skolen jobber videre med å knytte til seg godkjente lærebedrifter og får til et godt samarbeid med disse. Noen av elevene er ikke forberedte på at de kan oppleve arbeidsoppgavene som slitsomme og kjedelige. Elevenes forventinger kan være noe annet. Elevene må forberedes godt nok på at arbeidsdagene også består av rutiner som kan oppleves som slitsomme og kjedelige. Bedrifter fra ulike yrker innen utdanningsprogrammet må inviteres inn på skolen tidlig på våren, for at gjensidige krav og forventninger kan avklares. Bedriftene kan få bedre innsikt i skolehverdagen, og lærerne mer kjennskap til bedriftene. Bedriftene kan også bli invitert til en type »speed date» på skolen på høsten. Elever skal da på forhånd ha skrevet CV og søknad og hatt rollespill om intervjusituasjonen med lærer. Når elever treffer bedrifter under «speed date» kan de gi et godt førsteinntrykk, levere dem CV og søknad, og blitt intervjuet for å søke praksis i bedrift i yrkesfaglig fordypning. Dersom bedriften er fornøyd kan de tilby elever praksisplass. For at elevene på yrkesfaglig fordypning skal få den nyttige arbeidserfaringen, og mulighet til å søke seg læreplass etterpå, er det viktig at elevene får god opplæring og at de føler seg ivaretatt i bedriften. Elevene skal forberedes godt på overgangen fra skole til læretid. Når de blir godt rustet, kan frafall i læretiden forhindres.en_US
dc.description.abstractVocational deepening aims to provide students with training that is relevant for their future professional practice. Through vocational training, students gain useful work experience and make contacts in approved apprenticeship companies. The master's thesis' problem concerns what experiences and perspectives the students are left with after a period of practice in a company. A qualitative interview was conducted with ten informants who had been through vocational training vg2. The results showed that many companies have good training with satisfied students, while some companies have poor training and these students have been dissatisfied. There are some students who are immature and therefore need particularly good training in order to acquire knowledge, understanding and mastery in working life. It is therefore important that the school continues to work on linking up with approved apprenticeship companies and achieve good cooperation with them. It also turns out that some of the students find the work tasks tiring and boring. It is therefore important to spend time and focus on that The companies must be invited into the school early in the spring, so that mutual requirements and expectations could be clarified and companies could gain a better insight into everyday school life and the teachers more familiarity with the companies. The companies could also be invited to a type of speed date at the school in the autumn, where students could submit a CV, application and be interviewed to apply for an internship in a company in vocational training. Through vocational deepening, students can gain useful work experience and the opportunity to apply for an apprenticeship. It is therefore important that students receive good training and feel looked after in the company. Pupils must be well prepared for the transition from school to apprenticeship and must be well equipped to prevent dropping out during the apprenticeshipen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.titleElevers erfaringer og perspektiver etter en praksisperiode En kvalitativ studie om elevers erfaringer og perspektiver av praksisperiodenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record