Show simple item record

dc.contributor.advisorSpetalen, Halvor
dc.contributor.authorAlm, Kari Nesbakken
dc.date.accessioned2023-11-03T11:49:40Z
dc.date.available2023-11-03T11:49:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100511
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag tilrettelegger opplæring for bærekraftig utvikling og bærekraftig yrkesutøvelse. Bærekraftig utvikling ble med innføringen av læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20) innført som ett av tre tverrfaglige temaer som skal inngå i alle fag, og med det også som en del av yrkesopplæringen. Yrkesopplæringen skal utdanne kompetente fagfolk, med dagsaktuell og framtidsrettet yrkeskompetanse som forberedelse til arbeidslivet. Bærekraftig utvikling i yrkesopplæringen handler om å knytte bærekraftig utvikling opp mot utøvelsen av aktuelt yrke og med det en bærekraftig yrkesutøvelse. Arbeidet med masteroppgaven har vist at det finnes lite relevant forskning og litteratur knyttet til begrepet bærekraftig utvikling og opplæring for bærekraftig yrkesutøvelse i helse- og oppvekstfag. Med bakgrunn i dette ble masteroppgavens problemstilling: Hvordan tilrettelegger yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag opplæring for bærekraftig utvikling og bærekraftig yrkesutøvelse? For å samle inn data til studien ble det benyttet kvalitativ metode. Det ble gjennomført fire intervjuer av yrkesfaglærere innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag fra ulike videregående skoler. I tillegg ble det gjennomført intervjuer tre yrkesutøvere innenfor praksisfeltet i helse- og oppvekstfag. Funnene i undersøkelsen viser at begrepet bærekraftig utvikling ikke har fått en «naturlig» plass i opplæringen i helse- og oppvekstfag. Informantene gir uttrykk for at bærekraftig utvikling er et komplekst begrep. Miljødimensjonen er den delen av bærekraftig utvikling informantene nevner først, men de legger også vekt på den sosiale dimensjonen. Bærekraftig yrkesutøvelse er et begrep informantene i liten grad har kjennskap til. I opplæringen vektlegger yrkesfaglærerne i studien bevisstgjøring og engasjement for bærekraft hos elevene. Opplæringen er i liten grad rettet mot en bærekraftig yrkesutøvelse. Funnene i denne masteroppgaven viser at det er behov for å utvikle en bærekraftdidaktikk knyttet til bærekraftig yrkesutøvelse i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBærekraftig utviklingen_US
dc.subjectYrkesfaglærereen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectHelse- og oppvekstfagen_US
dc.titleBærekraftig yrkesutøvelse i helse- og oppvekstfag – en realitet eller ønskedrøm? En kvalitativ undersøkelse om hvordan yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag forstår og tilrettelegger for bærekraftig yrkesutøvelse i helse- og oppvekstfageneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record