Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMyrebøe, Tonje
dc.contributor.authorVedahl, Rikke Bakke
dc.date.accessioned2023-10-17T14:32:33Z
dc.date.available2023-10-17T14:32:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097075
dc.description.abstractForebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme står øverst på den politiske agendaen, og de politiske retningslinjene plasserer lærerne i frontlinjen. Den politiske ansvarliggjøringen av skolen har møtt mye kritikk, og forholdet mellom utdanning og terrorisme er komplisert. Samtidig peker forskning på at vi må rette fokus på hva skolens verdimandat, og etiske og moralske forpliktelser kan bidra med i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet med denne masteroppgaven er å frembringe generell kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme som fenomen, og undersøke hvordan skolen kan forebygge mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan fem lærere i den norske skolen forstår og forholder seg til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Oppgaven forsøker å finne ut hva lærerne anser som deres oppdrag, og hvilke tilnærminger de forteller at de bruker i deres undervisning som en del av det forebyggende arbeidet. Samtlige informanter erkjenner at de har et ansvar for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, men de har ulik forståelse av hva som ligger i deres mandat. Basert på informantenes forståelse handler det om å ta utgangspunkt i det allerede eksisterende formålet i opplæringen om å danne demokratiske medborgere, i form av å overføre bestemte verdier og holdninger. De er opptatt av å ivareta elevene gjennom relasjoner, trygghet og inkludering. Studien konkluderer med at det er avstand mellom myndighetenes mål om skolen som forebyggende arena og lærernes forståelse av sin rolle i dette arbeidet. Preventing radicalisation and violent extremism is at the top of the political agenda, and teachers are frequently highlighted as an integral part of this venture. The political accountability of schools in this context has faced criticism, and the relationship between education and terrorism is not straightforward. However, research indicates that we should focus on schools' values, ethics, and moral obligations, and how these factors may contribute to the fight against radicalisation and violent extremism. This thesis aims to generate knowledge about radicalisation and violent extremism and investigate how schools can prevent these phenomena. In the current thesis, I investigated how five teachers in Norwegian public schools understood and engaged in the prevention of radicalisation and violent extremism. Specifically, I explored what teachers consider their mission, and which approaches they say they use in their teaching as part of the prevention work. All informants acknowledged that they had a responsibility to prevent radicalisation and violent extremism, but they had different understandings of their specific mandates. In their view, their mandates related to a pre- existing purpose of educating democratic citizens, by encouraging certain values and attitudes. They are committed to safeguarding students through relationships, safety and inclus. The study concludes that there is a difference between the authority's goal of school as a preventive arena and teachers' understanding of their role.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleForebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i norske skoleren_US
dc.title.alternativePreventing radicalisation and violent extremism in Norwegian schoolsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel