Show simple item record

dc.contributor.authorSlettemeås, Dag
dc.contributor.authorLaamanen, Mikko
dc.date.accessioned2023-10-17T13:24:44Z
dc.date.available2023-10-17T13:24:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7063-561-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3097051
dc.description.abstractKunnskapsgjennomgangen viser at den kommersielle påvirkningen i barn og unges digitale hverdag er blitt mer personlig, kompleks, skjult og allestedsnærværende, og utfordrer deres digitale forbrukervern på svært mange måter. Barn og unges manglende modenhet, erfaring, lettpåvirkelighet og gjennomsiktighet står i sterk kontrast til markedsaktørers sterke maktposisjon, og deres omfattende bruk av tekniske, psykologiske, sosiale og relasjonelle teknikker for overtalelse og manipulering. Det at barn er konstant deltakende i en til dels «grenseløs» digital verden, gjør at tidligere beskyttende forsvarsverk oppløses. Derfor må forskning, politikk og regulering i større grad se «styrking» og «beskyttelse» i sammenheng, og tiltak må samkjøres på tvers av sektorer og politiske felt, med sterkere involvering av kommersielle aktører, foreldre og barna selv.en_US
dc.description.abstractThe literature review shows that the commercial influence children experience in their digital everyday life has become more personal, complex, hidden, and ubiquitous, and challenges their digital consumer protection in many ways. Children and young people's lacking maturity, experience, impressionability, and transparency stand in stark contrast to market actors' strong power position, and their extensive use of technical, psychological, social, and relational techniques for persuasion and manipulation. The fact that children are constantly participating in a partially "borderless" digital world means that previously protective defenses dissolve. Research, policy, and regulation must, therefore, to a greater extent see "strengthening" and "protection" in context, and measures must be coordinated across sectors and political fields, with stronger involvement of commercial actors, parents, and children themselves.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesSIFO-rapport;10-2023
dc.subjectkommersiell påvirkningen_US
dc.subjectdigital markedsføringen_US
dc.subjectmålrettingen_US
dc.subjectgamingen_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjectsårbarheten_US
dc.subjectrisikoen_US
dc.subjectpersonvernen_US
dc.subjectpersondataen_US
dc.subjectmanipuleringen_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjectreguleringen_US
dc.titleBarns digitale forbrukervern. En kunnskapsgjennomgang om digital sårbarhet og negative konsekvenser ved kommersiell påvirkningen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber110en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record