Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMarti, Kristin Torjesen
dc.contributor.advisorBjørkvold, Tuva
dc.contributor.authorOlsson, Ingrid
dc.contributor.authorTveit, Sandra
dc.date.accessioned2023-10-17T08:22:54Z
dc.date.available2023-10-17T08:22:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096886
dc.description.abstractProsjektets formål er å utvikle en digital veiledningsressurs for begynneropplæringseleven på skolebiblioteket. Oppgaven tar sikte på å bidra til elevers leseglede gjennom å tilby tilpassede bokforslag basert på elevens interesser og ønsket lesenivå. Prosjektets problemstilling er: Hvordan kan man utvikle et digitalt biblioteksverktøy for å veilede elever i begynneropplæringen til å finne egnet litteratur på skolebiblioteket som kan bidra til leseglede? Prosjektets overordnede metode er pedagogisk designforskning. Produktet er blitt testet og videreutviklet gjennom tre sykluser. For å svare på problemstillingen har vi samlet inn data gjennom direkte observasjon og videoobservasjon av elever mens de har brukt nettsiden, intervju av elevene etter gjennomføring og skjermopptak av elevenes nettbrett. Oppgaven består av produktet i form av en nettside, en skriftlig del og en muntlig del. Den skriftlige delen inneholder argumentasjon for behovet for produktet, brukerveiledning, vitenskapelig forankring og overordnet om metoden i oppgaven. Teorigrunnlaget for masteroppgaven og nettsiden er hovedsakelig basert på begynneropplæring, lesedidaktikk og multimodalitet. I muntlig del vil vi diskutere utfordringer og strategier ved arbeidet, i tillegg til mulige forbedringer. The aim of this study is to develop a digital guidance resource for the initial schooling student in the school library. The assignment is a contribution that aims to foster reading engagement by offering customized book suggestions based on the students interests and reading skills. The thesis question is: How to develop a digital library tool to guide initial schooling students to find suitable literature in the school library that can contribute to reading engagement? The master thesis’ overall method is educational design research. The product has been tested and further developed through three cycles. In this thesis we have collected data through video observation of the students while they have used the website, interviews with the students after completion and screen recordings of the students' tablets. The thesis consists of the product in the form of a website, a written part and an oral subject discussion. The written part contains arguments for the need for the product, user instructions, scientific grounding and an overview of the method. The theoretical basis for the master's thesis and the website is mainly based on reading didactics, initial schooling and multimodality. In the oral part, we will discuss challenges, strategies and improvements in the project.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Finn boka som gir deg leseglede!»: Utviklingen av en digital veiledningsressurs for begynneropplæringseleven på skolebiblioteketen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel