Show simple item record

dc.contributor.advisorBriseid, Eyvind Martol
dc.contributor.advisorBubikova-Moan, Jarmila
dc.contributor.authorLarsen, Stine
dc.contributor.authorSkjeggestad, Kamilla
dc.date.accessioned2023-10-13T08:57:03Z
dc.date.available2023-10-13T08:57:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096332
dc.description.abstractI dette prosjektet har vi sett på hvilke muligheter for å utvikle algebraisk tenkning som finnes i fire lærebøker for førsteklasse. Vi har gjort en komparativ lærebokanalyse og har tatt for oss fire læreverk fra de største forlagene i Norge. Forskning har vist at Blanton et al. (2015) «Big Ideas» er viktige for å utvikle elevenes algebraiske tenkning tidlig i skoleløpet. Med utgangspunkt i disse store ideene, har vi utviklet et analyseverktøy for å finne ut hva som kjennetegner algebraisk tenkning i elevbøker for førsteklasse, og hvor stor andel av oppgavene i elevbøkene som gir mulighet for algebraisk tenkning. Resultatene våre viser at det er forskjeller mellom læreverkene i hvor mye algebraisk innhold de har. Lærebøkene illustrerer ulikheter i både type og omfang av det algebraiske innholdet. Dette kan tilsi at valg av lærebøker kan påvirke elevenes muligheter til å utvikle algebraisk tenkning. Vi fant også likheter og forskjeller i hvordan lærerveiledningene gir støtte til læreren i arbeidet med å differensiere og legge til rette for elevenes utvikling av algebraisk tenkning. Mange av mulighetene til å utvikle algebraisk tenkning kan stå i fare for å bli oversett, og det vil i større grad være opp til læreren å identifisere og benytte disse mulighetene. In this project, we investigate opportunities to develop algebraic thinking in four first grade textbooks. We have carried out a comparative textbook analysis where we have considered textbooks from the four largest publishers in Norway. Research has shown that Blanton et al. (2015) “Big Ideas” are important for developing students algebraic thinking in the early grades. Based on these ideas, we have developed an analyzing tool to find what characterizes algebraic thinking in first grade textbooks, and to what extent the textbooks provide opportunities for algebraic thinking. Our results show that there are differences in how much algebraic content the textbooks include. The textbooks illustrate differences in both type and quantity of algebraic content. This indicates that the choice of textbooks can affect students' opportunities to develop algebraic thinking. We also found similarities and differences in how the teacher's guides support the teacher in differentiating and facilitating the students' development of algebraic thinking. Many of the opportunities to develop algebraic thinking may be at risk of being overlooked, and therefore it becomes the teacher's responsibility to both identify and use these opportunities.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleMuligheter til å utvikle algebraisk tenkning i fire lærebøker for førsteklasseen_US
dc.title.alternativeOpportunities to develop algebraic thinking in four first grade textbooksen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record