Show simple item record

dc.contributor.advisorSørum Ramton, Aase Marit T.
dc.contributor.authorKjenes, Hans-Leonard
dc.date.accessioned2023-10-12T14:09:37Z
dc.date.available2023-10-12T14:09:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3096183
dc.description.abstractUteskole er stadig et mer aktuelt tema, og innehar en større rolle i den norske skolen. Selv om det ikke nevnes spesifikt i læreplan er temaet tett knyttet til det økte fokuset på utforskende arbeidsoppgaver og dybdelæring (Utdanningsdirektoratet, 2020a). Uteskole havnet også enda mer på agendaen under, og etter Covid-19 pandemien som stilte nye krav til lærerne, og alternative undervisningsmetoder. Det er derimot mye usikkerheter blant lærere knyttet til hvordan uteskole bør gjennomføres, og gjennom dialog med skoler gjennom utdanningsløpet og forberedelser til denne oppgaven har det kommet frem at lærere ofte savner konkrete hjelpemidler og verktøy som samler relevant forskning, og gir føringer og viktige punkter for planlegging og gjennomføring av uteskole. Målet med dette prosjektet var å produsere et slikt verktøy. Ved å samle teori om uteskole, samt ved å intervjue lærere på barneskolen jeg samarbeidet med, produserte jeg et planleggingsverktøy for uteskole. Verktøyet var ment som et hjelpemiddel til planlegging, og evaluering av undervisningsopplegg knyttet til uteskole. Ved å bruke planleggingsverktøyet er målet å gjøre det lettere for lærere å gjennomføre integrert og tilpasset uteskole, som benytter seg av alle de unike styrkene til undervisningsmetoden. For å teste verktøyet ble det gjennomført et aksjonsforskningsprosjekt på en skole på Østlandet. Resultatene fra intervjuer og observasjoner gjort i prosjektet ble analysert med en tematisk analyse av intervjutranskripsjoner og observasjonsnotater. Intervjuobjektene var lærere på 4. trinn på skolen, og deres observasjoner og oppfatninger var grunnlag for funnene i oppgaven. Hovedfunnene fra oppgaven er at planleggingsverktøyet påvirket elevene og lærerne som deltok i undersøkelsen positivt. Lærerne opplever at elevene er mer motiverte for uteskole enn tidligere. De viser også til eksempler på hvordan det virker som om undervisningsopplegget laget med bakgrunn i planleggingsverktøyet har gitt elevene et bedre læringsutbytte enn i tidligere forsøk på gjennomføring av uteskole. Elevene viser også flere tegn på en dypere forståelse av fagstoffet. Lærerne opplever det også som positivt å arbeide med verktøyet. Deres holdninger og tanker om utfordringer og egen praksis knyttet til uteskole ser ut til å være endret etter arbeidet med verktøyet. Outdoor School is becoming a more relevant theme and is playing a more important role in the Norwegian school system the past years. Even though the term outdoor school is not mentioned in the current curriculum, themes that are usually closely connected to outdoor school is more prominent. These include things like explorative tasks and deep learning (Utdanningsdirektoratet, 2020a). Due to the Covid-19 Pandemic, outdoor school was further given prominence on the agenda, due to new demands on the teachers, and their need for alternative teaching methods. Despite this, Norwegian teachers show insecurities in how to use outdoor school. Through dialogues with teachers throughout my years in this education, and in preparation for this study, i have found that teachers feel like they are missing a tool that gathers research on outdoor school and can help in the planning and execution of outdoor school. The goal of this project was to produce such a planning tool. By gathering relevant theory and research on outdoor school, and by interviewing and discussing needs with the school i cooperated with, I created a planning tool for outdoor school. The tool was meant to help teachers plan and evaluate learning activities for outdoor school. By using the tool, the hope is that teachers will find it easier to practice adapted, and integrated practice in their outdoor school activities, that benefits from all the strength outdoor school provides. To test the Planning tool’s ability to do so, a small-scale Action research project was performed at a Primary school on Østlandet. The results, in the form of transcriptions from interviews, and observational notes, was analysed thematically. The participants were four teachers in 4th grade at the school, and the findings about the effect of the tool on students and teachers were both based on these four teachers’ views and observations, derived from these interviews. The main findings of the project are that the planning tool showed to have a positive effect on both the students and teachers participating in the project. The teachers find that their students seem more motivated for outdoor school than previous attempts at using outdoor school. They also find that the students show a more positive learning outcome, both related to outdoor school, and general science education than before, and that the students show more signs of deep learning. The teachers find the work and planning using the planning tool to be a positive experience. Their views and thoughts on their own practice, and challenges connected to outdoor school also seems to shift in a positive direction following the project.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titlePlanlegging og gjennomføring av uteskole med planleggingsverktøy: En tematisk analyseen_US
dc.title.alternativePlanning and execution of outdoor school with a planning tool: A thematic analysisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record