Show simple item record

dc.contributor.advisorChvala, Lynell
dc.contributor.authorEnochsen, Glenn
dc.date.accessioned2023-10-10T09:21:26Z
dc.date.available2023-10-10T09:21:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095415
dc.description.abstractEnglish is, and has been, growing, both globally and in Norway, and the use of English has changed dramatically as a result. This has affected Expanding Circle users of English, as English as a Lingua Franca communication has become the most common use of English. As a country in the Expanding Circle, Norway and Norwegian ELT must adapt to societal changes, and the newest English curriculum in Norway, ENG01-04, is a step towards a paradigm shift in Norwegian ELT. Previous research has for many years reported changes in the status of English in Norway and in Norwegian ELT, and a paradigm shift from English as a Foreign Language to English as a Lingua Franca seems to be in transition, without exemplary knowledge of how this transition impacts ELT teachers and learners. This study uses data from an interview, observations and artefacts from a contemporary real life teaching context in order to present the experienced lifeworld of a Norwegian ELT teacher during the ELT paradigm shift in Norway. The major findings from this study suggests that teacher thinking has developed from the historical paradigm of EFL in Norway towards the developing ELF paradigm. Contrary to this, teacher thinking seemingly fails to affect teacher practice, and teacher practice seems to remain within the EFL paradigm. Findings suggest that teachers lack knowledge or ability to implement a more ELF Aware practice, even though the English curriculum seems to endorse a more ELF influenced practice. This thesis suggests development of more metalinguistic knowledge for both teachers and learners, more investment into ELF communication skills and clearer pedagogical guidelines as to how teachers can implement a more ELF Aware practice in Norwegian ELT. Engelsk vokser og har vokst, både globalt og i Norge, og bruken av engelsk har endret seg dramatisk som et resultat. Dette har påvirket Expanding Circle brukeres engelsk, ettersom engelsk som et verdensspråk har blitt den mest vanlige måten å bruke engelsk på. Som et land i Expanding Circle må Norge og norsk engelskundervisning tilpasse seg forandringer i samfunnet, og den nyeste læreplanen, ENG01-04, er et steg nærmere et paradigmeskfite i norsk engelskundervisning. Tidligere forskning har i mange år rapportert forandringer i statusen til engelsk i Norge og i norsk engelskundervisning, og et paradigmeskifte fra engelsk som et fremmedspråk til engelsk som et verdensspråk virker å være i gang, uten at det finnes forskning på hvordan dette påvirker lærere og elever i engelskundervisning. Denne studien bruker data fra ett intervju og observasjoner og artefakter fra en kontemporær undervisningssetting for å greie ut om den erfarte livsverdenen til en norsk engelsklærer underveis i paradigmeskiftet i engelskundervisining i Norge. Hovedfunnene fra denne studien antyder at lærertenkning har utviklet seg fra det historiske paradigmet engelsk som et fremmedspråk frem mot paradigmet engelsk som et verdensspråk. Likevel antyder funnene at lærertenkning ikke påvirker praksisen til lærere og at lærerpraksis dermed forblir innad paradigmet engelsk som et fremmedspråk. Funnene antyder at lærere mangler kunnskap eller muligheten til å implementere en mer verdensspråkvennlig praksis, selv om læreplanen i Engelsk virker å legge til rette for en mer verdensspråkvennlig praksis. Denne studien foreslår utvikling av mer metalingvistisk kunnskap både for lærere og elever, mer innvestering i engelsk som et verdenssprål-ferdigheter og tydeligere pedagogiske retningslinjer for hvordan lærere kan implementere en mer verdensspråkvennlig praksis i norsk engelskundervisning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleEnglish as a lingua franca (ELF) and ELF Awareness: A case study of practices in a Norwegian classroomen_US
dc.title.alternativeEngelsk som lingua franca (ELF) og ELF-bevissthet: Et kasustudie om praksis i ett klasserom i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record