Show simple item record

dc.contributor.advisorMoe, Mette
dc.contributor.authorBrenden, Ida Martine
dc.contributor.authorFleischer, Mathilde
dc.date.accessioned2023-10-09T11:13:59Z
dc.date.available2023-10-09T11:13:59Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095245
dc.description.abstractI dette forskningsprosjektet har vi valgt å se på i hvilken grad mediet spiller en rolle for den responsen en får fra elevene når en bildebok blir presentert ved bruk av interaktiv tavle eller som fysisk bok ved høytlesning. Vi undersøker både elevenes fysiske og verbale respons, herunder ulike typer respons innenfor disse kategoriene. Temaet vi har tatt for oss belyses gjennom både nasjonal- og internasjonal forskning, samt ulike teoretiske perspektiver innenfor faget. I denne masteroppgaven er temaet elevrespons på høytlesning av en spesifikk bildebok. Vi har valgt å ta for oss boken «Herman – historier fra en udiagnostisert oppvekst». Problemstillingen vår er: «På hvilken måte spiller mediet en rolle for den fysiske og verbale responsen ved høytlesning av bildeboken?». Masteroppgaven har et kvalitativt forskningsdesign med empiri hentet fra observasjon og intervju som metode. Empirien består av observasjon av to grupper med elever og lærer på samme trinn, samt intervjuer av tilfeldig utvalgte elever innenfor gruppene. I hovedsak sammenligner vi gruppene og ser på hvordan responsen utspiller seg under høytlesningen. Resultatene fra observasjonene viser at mediet spiller en rolle for den fysiske og verbale responsen elevene gir under høytlesningen. Vi så også at responsen fra de etterfølgende intervjuene var ulik avhengig av hvilket medie som bildeboken ble presentert gjennom. The thesis examines to which degree the use of different mediums, for example an electronic tablet or physical copy of a book, determines the pupils' response. Both physical and verbal response have been examined. The subject of the thesis is widely studied in both national and international research studies. Our thesis focuses on the pupils' response to the reading of a specific picture book titled «Herman – historier fra en udiagnostisert oppvekst». The problem to be addressed in our thesis can be summarized as follows: «What role does the format of the picture book play with regards to the physical and verbal response of the pupil when read aloud?» The research has been conducted using qualitative research methods, more specifically observation and interviews. We have observed two groups of pupils with their teacher in the same grade, in addition to interviewing a random selection of pupils within the groups. Our main focus has been comparing the two groups, considering the response of the pupils when hearing the book read aloud. Our data shows that the format plays a role when it comes to the physical and verbal response from the pupils during the reading session. We also noticed that the answers given in the interviews changed depending on the medium in which the book was presented.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleElevrespons på høytlesning av bildeboken "Herman - en udiagnostisert oppvekst". Spiller mediet en rolle?en_US
dc.title.alternativePupils’ response to the reading aloud of a picture book «Herman – historier fra en udiagnostisert oppvekst»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record