Show simple item record

dc.contributor.advisorGjølstad, Eli
dc.contributor.advisorAndreasen, Kristina Johnsdatter
dc.contributor.authorSimensen, Kristina Snerling
dc.date.accessioned2023-09-13T13:21:34Z
dc.date.available2023-09-13T13:21:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089185
dc.description.abstractDenne studien ser på hvordan ressursgrupper kan benyttes i det første året av en 1:1 implementering av iPad i barneskolen. Bakgrunnen for studien er den stadig økende digitaliseringen i norsk skole. Store handlingsrom for skoleledelsen knyttet til skolenes overordnede digitale praksis og pedagogisk veiledning av personalet, kan medføre utfordringer og variasjoner knyttet til den digitale implementeringen. I utviklingsarbeidet for digital kompetanse i skolen gir Utdanningsdirektoratet en anbefaling om at det kan opprettes en pedagogisk utviklingsgruppe med representanter fra ledelsen, pedagoger fra flere trinn og andre viktige ressurspersoner, som kan lede og organisere utviklingsarbeidet (Utdanningsdirektoratet, 2020). Hensikten med studien er å bidra til en økt forståelse av hvordan man kan gjennomføre implementeringen av digitale enheter i skolen ved bruk av ressursgrupper. Studiens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i Meyers, Durlak og Wandersmans rammeverk for kvalitetsimplementering, og Rogers teori om adopsjonskategorier. Dette er en kvalitativ studie som benytter semistrukturert intervju. Det ble gjennomført fem intervjuer med fem lærere som har vært medlem av skolens ressursgruppe i 1:1 implementering av iPad ved fem ulike Osloskoler. Intervjuene hadde som hensikt å få frem lærernes erfaringer og opplevelse om bruk av ressursgrupper i det første året av implementeringen. Intervjuene ble transkribert, og kodet med utgangspunkt i Meyers, Durlak og Wandersmans rammeverk for kvalitetsimplementering. Resultatene viser at ressursgrupper med en gjennomtenkt organisering og opplæring før implementeringen begynner, kan bidra som endringsagenter i implementeringen. I selve implementeringen kan det være hensiktsmessig å benytte ressursgruppen i arbeidet med å gi teknisk assistanse, opplæring og veiledning for lærere som skal ta i bruk den nye teknologien. Det anses også som viktig at ressursgruppen gjennomfører prosessevalueringer og legger til rette for støttende tilbakemeldingsmekanismer. Resultatene fra studien viser at det kan være en tidkrevende og økonomisk utfordrende prosess dersom ressursgrupper benyttes i en 1:1 implementering av digitale enheter. For å sikre en effektiv implementering kan det derfor være nyttig at tidsmessige og økonomiske rammer, visjon og innhold i implementeringen er på plass og inkluderes i en implementeringsplan.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleBruk av ressursgrupper i 1:1 implementering av iPad i barneskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record