Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlepp, Ingun Grimstad
dc.contributor.authorBerg, Lisbeth Løvbak
dc.contributor.authorSigaard, Anna Schytte
dc.contributor.authorTobiasson, Tone Skårdal
dc.contributor.authorGleisberg, Lea
dc.date.accessioned2023-08-30T11:51:30Z
dc.date.available2023-08-30T11:51:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7063-556-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086387
dc.description.abstractIn this report, we examine national, international and corporate strategies for sustainable textiles to understand if and how they embrace the increased production volumes based on synthetic materials, which can be referred to as the 'plastic elephant in the room'. This is done through a lens of four questions. First, we look at whether the strategies discuss growth in production volumes and possible measures to stop this growth. Second, we examine whether they address the plastification of textiles. By plastification, we mean the increasing share of plastic fibres used for textile production. Third, whether they discuss the raw material for plastics, and fourth, plastic waste. The results show that none of these questions that can reduce the environmental impacts of clothing production are given a central role in the strategies.en_US
dc.description.abstractI denne rapporten undersøker vi nasjonale, internasjonale og bedriftsstrategier for bærekraftige tekstiler for å forstå om, og i så fall hvordan de inkluderer problemet med økte produksjonsvolumer basert på syntetiske materialer som kan bli omtalt som ‘plastelefanten i rommet’. Dette gjøres ved å stille fire spørsmål. Først ser vi etter om strategiene diskuterer vekst i produksjonsvolumer og mulige virkemidler for å stoppe denne veksten. Deretter undersøker vi om de adresserer plastifiseringen av tekstiler. Med plastifisering mener vi den økende andelen plastfibre som brukes i tekstilproduksjonen. For det tredje, om de diskuterer råmaterialene for plast, og for det fjerde, plastavfall. Resultatet viser at ingen av disse spørsmålene relatert til å få ned miljøbelastningene fra produksjon av klær står sentralt i strategiene.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherConsumption Research Norway (SIFO)en_US
dc.relation.ispartofseriesSIFO project report;5-2023
dc.subjectsynthetic textilesen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectplasticen_US
dc.subjectoverproductionen_US
dc.subjectenvironmental strategyen_US
dc.titleThe plastic elephant. Overproduction and synthetic fibres in sustainable textile strategiesen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel