Show simple item record

dc.contributor.advisorAksnes, Siri Yde
dc.contributor.authorLie, Elisabeth
dc.date.accessioned2023-08-28T12:21:02Z
dc.date.available2023-08-28T12:21:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086013
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om ledelse i en hybrid arbeidshverdag, som i etterkant av pandemien har blitt «den nye normalen» for flere ledere i offentlig sektor. I denne studien har jeg forsøkt å se nærmere på hvordan hybridarbeid påvirker utøvelse av ledelse, og hvilke lederegenskaper som er viktig for å lykkes i en slik arbeidshverdag. Målet med studien har vært å undersøke hvordan ansatte opplever at hybridarbeid påvirker relasjonen til sin leder, samt leders tilgjengelighet og tilstedeværelse i en hybrid arbeidshverdag. Undersøkelsesenhetene er offentlige virksomheter som i etterkant av pandemien har innført hybridarbeid. I denne studien har jeg intervjuet totalt ti ulike ansatte fra to ulike virksomheter, fordelt på seks ulike enheter i Oslo og Bærum kommune. Informantene har representasjon fra syv ulike fagområder. Oppgavens teoretiske grunnlag baserer seg på teori og forskning innen offentlig styring og ledelse, tillitsbasert ledelse, digital ledelse, hybridarbeid og tilstedeværende ledelse. Analysen synliggjør at tillitsbasert ledelse har hatt stor betydning for mine informanter. Videre viser analysen at informantenes relasjon til sin leder, og opplevelsen av leders tilstedeværelse ikke er påvirket av den hybride arbeidshverdagen. Denne studien setter søkelys på lederegenskaper som evnen til å utøve tillitsbasert ledelse, i kombinasjon med gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter. Betydningen av god digital kompetanse får også en forsterket betydning når man leder medarbeidere som arbeider hybridbasert, og dette er et tema som er anbefalt å se nærmere på i videre forskning. Funnen i denne studien indikerer at ledelse i en hybrid arbeidshverdag ikke nødvendigvis vil kreve noe helt nytt. Ettersom den hybride arbeidshverdagen har blitt «den nye normalen» for flere ledere i offentlig sektor kan denne studien ha betydning for andre ledere og ansatte i offentlig sektor, eller lignende caser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectTillitsbasert ledelseen_US
dc.subjectHybridarbeiden_US
dc.subjectDigital ledelseen_US
dc.subjectTilstedeværende ledelse.en_US
dc.titleHybrid lederskap En ny form for ledelse?en_US
dc.title.alternativeHybrid leadership – A new form of management?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record