• Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? 

      Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;5: 2020, Working paper, 2020)
      Avveiningen mellom bostabilitet og sirkulasjon i boligmassen er et av de vanskeligste politiske dilemmaene i den kommunale boligsektoren i Oslo. På den ene siden finnes det argumenter for å legge avgjørende vekt på ...