Show simple item record

dc.contributor.authorSkaare, Dagfinn
dc.contributor.authorHannisdal, Anja
dc.contributor.authorKalager, Mette
dc.contributor.authorBerild, Dag
dc.date.accessioned2023-08-01T07:32:09Z
dc.date.available2023-08-01T07:32:09Z
dc.date.created2023-05-03T14:16:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082040
dc.description.abstractB A KG RU N N Målet om 30 % reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika i sykehus fra 2012 til 2020 ble ikke nådd målt med standardindikatoren definerte døgndoser (DDD) per 100 liggedøgn. Vi ønsket å undersøke påliteligheten av standardindikatoren og utvalgte alternative indikatorer for antibiotikabruk, og hva som var reell reduksjon i bruk. M AT E R I A L E O G M E TO D E Vi inkluderte ti DDD-baserte indikatorer med justering for kombinasjoner av aktivitetsmarkør, innleggelseskategori (døgnopphold vs. alle innleggelser) og pasientsammensetning, og evaluerte disse eer hvordan hver indikator korrelerte med antibiotikaresistens i en egenutviklet modell. Dereer beregnet vi bruk av bredspektrede antibiotika i sykehus for perioden 2012–20 med indikatorer vurdert som valide, og sammenlignet indikatorene mht. endring i bruk og rangering av sykehus eer bruk. Som aktivitetsnøytral referanseindikator (nasjonalt og regionalt) benyet vi forbruksrate (DDD per 1 000 innbyggere per døgn). R E SU LTAT E R Alle indikatorene for antibiotikabruk viste sterk korrelasjon med resistens. For fem indikatorer var korrelasjonen statistisk signifikant, hvorav indikatoren som kombinerte justering for totalt antall innlagte pasienter og pasientsammensetning, ga best samsvar med forbruksrate (35,6 %). Samme indikator viste også størst reduksjon i bruk (29,3 %) og ga flest sykehus som oppnådde minst 30 % reduksjon (13 av 22). F O R TO L K N I N G Kombinert justering for antall innlagte pasienter og pasientsammensetning er en ny, robust indikator for antibiotikabruk som er egnet for sykehus på alle nivåer. Indikatoren kan benyes parallelt med forbruksrate, som bør vurderes som ny standardindikator på nasjonalt og regionalt nivå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMåling av bruk av bredspektrede antibiotika i sykehus med etablerte og nye indikatoreren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.22.0427
dc.identifier.cristin2145182
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.volume143en_US
dc.source.issue6en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal