Show simple item record

dc.contributor.advisorArnesen, Lasse
dc.contributor.authorAboubacar, Jan Tidjani
dc.contributor.authorHenstein, Jakob
dc.contributor.authorKristiansen, Jonas
dc.date.accessioned2023-06-05T07:32:50Z
dc.date.available2023-06-05T07:32:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069856
dc.description.abstractDet har skjedd en digital utvikling i den norske byggenæringen de siste årene og interessen for å effektivisere og optimalisere arbeidsprosesser er stor. Formålet med bacheloroppgaven har vært å studere hvordan parametrisk modellering kan effektivisere 3D-BIM-modellering. Oppgaven tar for seg hovedproblemstillingen «hvordan kan parametrisk modellering ved bruk av Dynamo effektivisere 3D-BIM-modellering?» og delproblemstillingen «hvor mye kjennskap har byggebransjen til parametriskmodellering og hva brukes det til?». For å belyse hovedproblemstillingen ble det gjennomført to dybdeintervjuer av fagpersoner og en praktisk utførelse med parametrisk modellering av 3D- armering i heisgruber. Gjennom å gjøre dette har vi kunnet sammenligne våre egne observasjoner med erfaringer fra fagpersonene. For delproblemstillingen ble det gjennomført en spørreundersøkelse med respondenter fra norske aktører i byggebransjen. Resultatene viser at bruken av parametrisk modellering vil være effektiviserende for 3D-BIM-modellering, dersom det brukes riktig. Oppgavens omfang bør være så begrenset som mulig for å gjøre den parametriske modellen enkel å utarbeide og behandle i ettertid. I tillegg bør prosessen som automatiseres være repetitiv, slik at skriptet kan gjenbrukes. Vi ser samtidig at begrepet er kjent i byggebransjen idag, men at det er få som praktiserer metoden.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleEffektiv modellering ved bruk av parametrisk modelleringen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal