Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorArnesen, Lasse
dc.contributor.authorGranhus, Thea Caroline
dc.date.accessioned2023-06-01T07:02:04Z
dc.date.available2023-06-01T07:02:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069566
dc.description.abstractSAMMENDRAG I dag opplever vi at flom og overvann er et økende problem i samfunnet, som en konsekvens av urbanisering og klimaendringer. Det blir derfor viktigere å tilrettelegge og planlegge for disse utfordringene i framtiden. Denne rapporten tar opp problemstillinger som omhandler flomveger, overvann og planlegging for de økende utfordringene samfunnet møter. Hensikten med denne rapporten er å bestemme en flomveg fra boligområdet Vold-Lund i Hamar til Mjøsa og hvilke tiltak som må gjennomføres for at dette skal fungere. I tillegg er det vurdert og prøvd ut nye metoder for å planlegge for flomveger gjennom modellering av flomveger i QGIS. Gjennom vurderinger av mulige flomveger, ble det konkludert med at den mest hensiktsmessige flomvegen fra Vold-Lund er fylkesveg 74, Vognvegen. For at denne vegen skal kunne brukes som flomveg må det gjennomføres tiltak for å øke sikkerheten, øke kapasiteten og sørge for at vannet renner i riktig retning. De foreslåtte tiltakene ble testet gjennom en modell i QGIS. Dette ble gjort for å undersøke om tiltakene ville lede vannet i ønsket retning og om modellen er et godt planleggingsverktøy for senere. Bruken av modellen var vellykket. Den viste den nye ruten til vannet med tiltak, og vil kunne brukes til planlegging av flomveger ved senere anledninger med visse forutsetninger.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleFlomveger og flomplanlegging i Hamaren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal