Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustgulen, Marthe Hårvik
dc.contributor.authorAnsteensen, Ann-Kristin
dc.contributor.authorAlecu, Andreea Ioana
dc.contributor.authorBlomberg, Lilli Wolland
dc.date.accessioned2023-05-22T06:59:31Z
dc.date.available2023-05-22T06:59:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-7063-553-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3068415
dc.description.abstractI denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2023 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt fullstendig revidert, mens grunnlaget for forbruksområdet «andre dagligvarer» har blitt delvis revidert, og nye priser er samlet inn. Vi har også hentet inn nye priser for budsjettpostene «mat og drikke», «personlig pleie», «reisekostnader», «spedbarnsutstyr», «møbler», «bilkostnader», «barnehage» og «aktivitetsskolen AKS». Kostnadsestimatene for forbruksområdene «klær og sko», «lek og mediebruk» og «mediebruk og fritid» er justert i tråd med endringer i konsumprisindeksen. De nye tallene viser at kostnadene har økt innenfor alle forbruksområdene, foruten for «barnehage» og «andre dagligvarer» hvor kostnadene har blitt redusert. Det er kostnader til «husholdningsartikler», «mat og drikke» og «bilhold» som har økt mest i referansebudsjettet i perioden mellom februar 2022 til februar 2023.en_US
dc.description.abstractThis project report presents the Norwegian reference budget for 2023 and how we have worked with this year’s update. In the 2023 version of the reference budget, the basis for the consumption area “household goods” has been completely revised, while the basis for the consumption area “other everyday household items” has been partially revised, and new prices have been collected. We have also collected new prices for the budget items “food and beverages”, “personal care”, “commute”, “baby equipment”, “furniture”, “car costs”, “kindergarten”, and “day care facilities for school children”. The cost estimates for the consumption areas “clothing and footwear”, “recreation and leisure activities”, and “media use and leisure activities” have been adjusted in line with changes in the consumer price index. The new figures show that costs have increased within all consumption areas, except for “kindergarten” and “other everyday household items” where the costs have decreased. It is the costs for “household goods”, “food and beverages” and “car maintenance” that have increased the most in the reference budget in the period between February 2022 and February 2023.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesSIFO-rapport;2-2023
dc.subjectreferansebudsjetteten_US
dc.subjectforbruksutgifteren_US
dc.subjectlevekostnaderen_US
dc.titleSIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023en_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber20en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel