Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Tonje H.
dc.contributor.advisorSwensen, Håkon
dc.contributor.authorAabel, Mona Liland
dc.date.accessioned2023-04-25T07:38:39Z
dc.date.available2023-04-25T07:38:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064791
dc.description.abstractDenne studien ser på hvordan ulike aktører er med på å påvirke lærernes digitale praksis. Lærernes digitale praksis er avgrenset til lærerens arbeid med forberedelser, gjennomføring og evaluering av undervisning, oppfølging av elever og skole-hjem-samarbeid ved hjelp av digitale verktøy. En nasjonal undersøkelse viser en utvikling hvor bruk av digitale verktøy og ressurser i stadig større grad er en integrert del av undervisningen (Fjørtoft et al., 2019). Den viser også at skolene har en bedre dekning av digitale enheter, men beslutningen om hvilke digitale verktøy og digitale ressurser som skal kjøpes inn mindre grad tas av lærerne nå enn tidligere. Bakgrunnen for studien er endringen i skolen de siste 10-15 årene med stadig større forventninger til bruk av digitale verktøy og digitale ressurser. Høsten 2020 ble læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (Utdanningsdirektoratet) innført med nye kompetansemål knyttet til digitale ferdigheter. Digitalisering av skolen stiller større krav til digital kompetanse hos lærerne (Kunnskapsdepartementet, 2020), og med dette er kravene til lærernes praksis endret. For at vi skal kunne vite hva som kan føre til en positiv utvikling av lærerens digitale praksis, må vi vite mer om hva som er med på å påvirke praksisen. Studien reiser problemstillingen: «Hvordan opplever lærere at ulike aktører påvirker deres digitale praksis?» Studiens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i aktør-nettverksteori for å se på hvilke aktører som er en del av nettverket dannet rundt lærernes digitale praksis og hvilken betydning lærernes opplever at de ulike aktørene har. Videre blir «Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse» anvendt for å se på lærerens kompetanse, Kunnskapsløftet 2020 og «Rammeverk for grunnleggende ferdigheter» brukes for å se på hvilke krav som stilles til kompetanser elevene skal ha når de går ut av skolen, og det blir presentert litteratur knyttet til skoleledelse og skoleutvikling for å se på rollen til ulike aktører. Det metodiske rammeverket for studien er basert på et kvalitativt forskningsdesign. Datainnsamlingen ble gjort ved å gjennomføre seks kvalitative forskningsintervjuer. Informantene er seks mellomtrinnslærere ansatt ved to skoler. Intervjuene hadde som hensikt å få fram lærernes erfaringer og opplevelse av hvordan ulike aktører deres digitale praksis. Det ble gjennomført en tematisk analyse av intervjuene. Resultatene av analysen identifiserte en rekke aktører som i relasjon med hverandre danner et aktørnettverk knyttet til lærernes digitale praksis. Noen sentrale aktørene viste seg å være læreren selv, profesjonsfellesskapet, læreplanen og lærebokforlagene. Lærerne er sentrale aktører fordi de har stor innflytelse på hvilke andre aktører som får være en del av nettverket, profesjonsfellesskapet er arena for kompetanseheving og erfaringsdeling, læreplanen beskriver kompetanser elevene skal tilegne seg i løpet av skolegangen og lærebokforlagene produserer innholdet i de digitale læremidlene som brukes i skolen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleAktørers påvirkning på læreres digitale praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record