Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHelsvig, Kim G.
dc.contributor.authorPedersen, Cecilie Rekdal
dc.date.accessioned2023-04-14T08:56:28Z
dc.date.available2023-04-14T08:56:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3063031
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å tilføre et nytt perspektiv inn i forskningen om de sosiale forskjellene en finner i Oslo. Oppgaven tar for seg søkertall til lærerstillinger utlyst i Oslo de siste seks årene. Utdanningsetatens egne rådata viser at det er en tendens med gjennomsnittlig færre søkere til skolene som ligger i øst enn vest. Hovedformålet har vært å få svar på problemstillingen; hva ligger bak valgene lærerne tar ved ansettelse i Oslo-skolen? Underliggende tema har vært de sosiale forskjellene mellom bydelene som ligger øst- og vestskillet og konsekvensens av disse. Ved å se nærmere på valgene, har det gitt et innblikk i hva Oslo-læreren mener er viktige årsaker å legge til grunn for valgene sine. Årsakene til valgene læreren varierer. Lærerne ble delt inn i to grupper, øst og vest, basert på hvilke bydeler de jobber ved. De viktigste årsakene for begge gruppene handler om det de didaktiske vilkårene, som fag og pedagogikken skolen fremmer og bruker. Skolens omdømme var den jevneste kategorien mellom gruppene. Men det var noe viktigere for lærerne i øst at de hadde kjennskap til skolen før ansettelse. Geografiske tilnærming var viktigere for de i vest, mens skolens vilkår var viktigst for de i øst. Et annet spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen dreide seg om lærerens inntrykk av bydelen før de ble ansatt. Det var flere lærere i bydelene i øst som innledningsvis hadde dårlig inntrykk av bydelen, og inntrykket endret seg i stor grad til det bedre etter ansettelse. Inntrykk kan sees i lys av omdømmeteori, som sier det kan være viktig at skolene prioriterer at skolene får et godt omdømme av samfunnet for å øke antall elever og søknader til skolene. Det er 15 bydeler i Oslo, hvor noen kan sies å ha større belastning på enkelte områder som trangboddhet, arbeidsledighet, dårligere helse og lavere utdanning. Denne oppgaven har tatt med elementer fra de politiske styringselementene, hvordan politikken og intensjonene blir omgjort til skolepraksis og noen konsekvenser av dette. Oppgaven har også sett på det historiske skillet. Men ingen av disse punktene spesifiserer hvem Oslo-læreren er. Oppgaven har ikke grunnlag til å generalisere, men viser noen tendenser i tankegangen til lærerne. The purpose of this master thesis has been to include a new perspective to the field of social segregation in Oslo. It is a known fact that Oslo has a social divide between the Westside and Eastside. Some of the fifteen parts of town have tougher living conditions than others, and most of these are located on the Eastside. The average number of applicants to teaching positions varies according to which part of the town the school lays in, with more applicants to the schools in the west. The research question asks what reasons teachers find important when they apply to their future workplace? Some of the findings from the survey, could be useful for further research, as part of a teacher perspective on the issue. The 77 participants in the survey were divided into two groups according to where they work: either the Westside or the Eastside. The Oslo-teachers have various reason as to what was important when they applied, and differences between the groups occurred. The most important reason for both groups were didactic, either the school needed their subjects, or they liked the schools’ vision. The most equal category was the school’s reputation, about one third in each group found it to be an important reason. The other questions in the study looked at a geographical approach, if the teacher knew of the school beforehand, and the schools’ terms like salary and guidance for new teachers. The teachers first impression of the school was also part of the survey, whereas the teachers working in the Eastern part of town had a worse impression of their school before they started. They also changed their view for the better after they started. The theoretical background for the thesis has been political points, reputation theory and power theory alongside theories about social injustice.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Det må da være slitsomt å være lærer på Østkanten?» – en oppgave om læreres valg av arbeidssted sett i lys av de økende sosiale forskjellene i Osloen_US
dc.title.alternative«It must be tiresome to be a teacher in the Eastern parts of Oslo?» – a study on the reasons teachers choose their workplace and the rising social differences in Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel