Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlnæs, Jørgen
dc.contributor.authorPersen, Synne Hansmark
dc.date.accessioned2023-04-03T07:45:53Z
dc.date.available2023-04-03T07:45:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3061649
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker kampanjen Straff skaders retoriske situasjon. For å få innsikt i den retoriske situasjonen har jeg benyttet to kvalitative forskningsmetoder. Først har jeg utført en retorisk analyse av tre kampanjehistorier fra Straff skader, ved å benytte meg av teorier innenfor retorikk og visuell retorikk. Jeg har så utført tre semistrukturerte dybdeintervju med Foreningen Tryggere Ruspolitikk, for å undersøke kampanjens formål, retoriske valg og ettervirkninger. Funnen fra den retoriske analysen og forskningsintervjuene har gitt verdifull innsikt i Straff skaders retoriske situasjon. Det påtrengende problemet i Straff skaders retoriske situasjon er straff for rusmiddelbruk. FTR har fattet tydelig interesse for de faktiske forholdene, og skapt Straff skader som en retorisk respons. Funnene i den retoriske analysen forteller oss at kampanjen forsøker å overbevise det retoriske publikum ved å vise de negative konsekvenser av straff. Det retoriske publikum er foreldregenerasjonen. Funnene fra intervjuene viser at foreldregenerasjonen ofte er størst motstander av rusreformen. Derfor er det påtrengende problemet i det retoriske publikummet, og det er publikums egne holdninger som må forsøkes endres. De retoriske vilkårene Foreningen Tryggere Ruspolitikk benytter seg av er i stor grad patosappell, særlig rettet mot foreldregenerasjonen. Straff skader benytter en «tenk på barna»-retorikk som blir rettet mot det retoriske publikummet. Men vi finner også bruk av logos- og etosappell, særlig i den utvidende verbalteksten. Foreningen Tryggere Ruspolitikk har tatt hensyn til kairos og aptum. De har egnet å gripe det rette øyeblikket, og forsøkt å tilpasse retorikken til situasjonen ut ifra hva som er hensiktsmessig og sømmelig. Likevel ser vi i gjennomgangen av det eksterne pentagrammet, at mottager, saken og uttrykksmåten ikke har et fullstendig passende forhold. Straff skader makter derfor ikke å overbevise det retoriske publikum om løsningen på det påtrengende problemet, å gjennomfør en rusreform. Likevel er Straff skader en velutviklet kampanje som er gjennomtenkt, og som tar hensyn til den retoriske situasjonen den befinner seg i. Målet for denne oppgaven har vært å belyse en del av den retoriske kommunikasjonen vi finner i rusdebatten i Norge i dag, og å legge et grunnlag for å diskutere hvilken retorikk som sømmer seg for denne tematikken.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRetorikken_US
dc.subjectRusen_US
dc.subjectRusreformen_US
dc.subjectKampanjeen_US
dc.titleRus & Retorikk En retorisk analyse av kampanjen Straff skader.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel