Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.contributor.authorAlfnes, Frode
dc.contributor.authorThrone-Holst, Harald
dc.contributor.authorDulsrud, Arne
dc.date.accessioned2023-02-17T14:09:02Z
dc.date.available2023-02-17T14:09:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-7063-551-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3052026
dc.description.abstractNorge og Europa har i 2022 opplevd en energikrise som har medført at kostnadene for strøm har økt betraktelig for norske husholdninger. Det er usikkert hvor lenge denne ustabiliteten med de medfølgende høye priser på strøm vil vare. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan norske husholdninger har tilpasset seg i markedet og hvordan de har endret på strømforbruket når prisene på strøm har økt kraftig. Vi finner at husholdningene har gjort flere tilpasninger som en konsekvens av høyere strømpriser, som å flytte på energikrevende aktiviteter til tidspunkter hvor det er billigere strøm, og redusere på forbruksnivået i seg selv. Graden av hvor fleksible husholdningene opplever at de er påvirkes av en rekke faktorer som er utenfor husholdningenes kontroll. Flertallet opplever at de klarer å betjene de økte kostnadene knyttet til strøm, men det er grupper som oppgir at de må kutte ned på andre forbruksfelt for å klare å betale strømregningen.en_US
dc.description.abstractIn 2022, Norway and Europe have experienced an energy crisis which has meant that the costs of electricity have increased considerably for Norwegian households. In this report, we take a closer look at how Norwegian households have adapted to the market and how they have changed their electricity consumption. We find that households have made several such as moving energy-intensive activities to times when electricity is cheaper and reducing the level of consumption itself. The degree to which households perceive themselves to be flexible is influenced by a number of factors that are beyond the household's control. The majority feel that they are able to handle the increased costs associated with electricity, but there are groups that state that they have to cut back on other areas of consumption in order to be able to pay the electricity bill.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesSIFO-rapport;13-2022
dc.subjectstrømmarkeden_US
dc.subjectstrømforbruken_US
dc.subjectforbrukerfleksibiliteten_US
dc.subjectforbrukermobiliteten_US
dc.subjectenergikriseen_US
dc.titleBærekraftig energiforbruk: Forbrukermobilitet og -fleksibilitet i strømmarkedeten_US
dc.typeReporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel