Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørkvold, Tuva
dc.contributor.authorWerner, Maren
dc.date.accessioned2022-11-17T13:27:36Z
dc.date.available2022-11-17T13:27:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032479
dc.description.abstractI min masteroppgave har jeg utviklet et fysisk plassert digitalt spill med navn Språkmysteriet som har som intensjon å gi lærere en ny måte å undervise literacy i 1.klasse i grunnskolen. Ved bruk av pedagogisk designforskning har jeg gjennom tre sykluser med observasjon, innsamling av elevarbeid og intervju av lærere utviklet et spill som utfordrer elevene til å bruke og skape multimodale tekster. Masteroppgaven består av tre deler hvor den første er det didaktiske produktet bestående av nettsiden https://s314196.wixsite.com/spraakmysteriet med tilhørende forstørrelsesglass og oppgaveark. Det didaktiske produktet er essensen i oppgaven. Den andre delen er begrunnelsen for produktet, og vil bli presentert her. Den siste delen er metode, analyse og konklusjon som blir presentert i den muntlige delen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan kan man utvikle et fysisk plassert digitalt spill som har som intensjon å la elever og lærere utforske literacy i begynneropplæringen gjennom å bruke og skape multimodale tekster? Etter tre utprøvinger av spillet har jeg utviklet et spill som gir elevene flere muligheter til å utforske literacy i begynneropplæringen. Spillet lar elevene skape ulike type tekster med forskjellige modaliteter. Elevene har også vist at de kan lese og oversette multimodale tekster inn i eget arbeid. Lærerne har bidratt med å utvikle spillet for å skape et produkt som fungerer i praksis. Språkmysteriet kan være en av mange måter lærere i begynneropplæringen kan jobbe med literacy. My master’s thesis is a physically situated digital game with the name Språkmysteriet. I have developed this game with the intention to provide teachers with a new framework of teaching literacy in 1st grade in elementary school. By incorporating pedagogical design research have I through three cycles with observation and interview of teachers developed a game that challenges the students to use and create multimodal texts. My master’s thesis is composed of three parts. Part one is the educational product consisting of the website https://s314196.wixsite.com/spraakmysteriet and the associated magnifying glass and worksheet. The educational product is the essence of my master’s thesis. Part two provides an explanation and basis behind the game, and will be presented herein this text. Part three consist of method, reflection and conclusion which will be presented in the oral presentation of this master’s thesis. My problem statement is: How do you develop a physically situated digital game that has the intention to let students and teachers explore literacy in elementary school through applying and creating multimodal texts? After three tryouts the product has been developed to become a game that offer elementary school students an extra opportunity to explore literacy. The students get the chance to create several texts with different modalities, and they have shown that they are able to read and translate multimodal texts into their own work. The teachers have contributed to develop this game into a product that works in practice. Språkmysteriet has the potential to be one of many ways teachers in elementary school can work with literacy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLiteracyen_US
dc.subjectMultimodale teksteren_US
dc.subjectDigitalt spillen_US
dc.subjectPedagogisk designforskningen_US
dc.subjectMeaningful writingen_US
dc.subjectMultimodal textsen_US
dc.subjectDigital gamesen_US
dc.titleSpråkmysteriet – et fysisk plassert digitalt spill laget for å utforske literacy i begynneropplæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record