Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFredriksen, Bendik
dc.contributor.authorUrdal, Amalie Ingebjørg Hack
dc.date.accessioned2022-11-16T12:57:40Z
dc.date.available2022-11-16T12:57:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032190
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å gi innblikk i ungdomsskoleelever sin egen opplevelse av motivasjon og mestring i musikkfaget. Videre undersøker den hvilke måter vurdering kan ha en påvirkning på dette, og hvorvidt dette utspiller seg ulikt mellom kjønn. Denne oppgaven er avgrenset til elever på 10. trinn. For å få et helhetlig inntrykk ble det tatt i bruk en kvantitativ forskningsmetode, hvor 119 elever svarte på spørsmål knyttet til deres opplevelse av vurderingssitusjoner, og motivasjon og mestring. Studien viser at majoriteten av elevene trives i musikkfaget, hvor mange også opplever glede og mestring. Når det kommer til vurderingssituasjoner svarer majoriteten av elevene at de hovedsakelig gjør det de skal for å oppnå gode resultater. De aller fleste elevene føler at de får vist hva de kan under vurderingene, men det kommer også frem at mange opplever ubehagelige følelser som følge av stress og nervøsitet på tross av dette. Dette gjelder majoriteten av jentene, men også mange av guttene. Til slutt er det også gjort funn av at det ikke bare er vurderinger som kan påvirke elevenes opplevelse av motivasjon og mestring, men det kan også være andre faktorer som spiller inn på dette. The purpose of this master's thesis is to provide insight into upper secondary school pupils own experience of motivation and mastery in the music subject. Furthermore, it will investigate the impact assessment can have on this, and whether this unfolds differently between the different genders. The study is limited to students in the 10th grade. To get a holistic impression, a quantitative research method was used, where 119 pupils answered questions related to their experience with assessments, and motivation and mastery. The study shows that the majority of the pupils thrive in the music subject, where many also experience joy and mastery. When it comes to assessment situations, most of the pupils answer that they mainly do what they are supposed to, so they can achieve good results. The majority of the pupils feel they manage to show their abilities during assessments, but despite this we can also see that many of them experience unpleasant feelings of stress and nervousness. This applies to the majority of the girls, but also among many of the boys. Finally, it has also been found that it is not only assessments that can affect pupils' experience of motivation and mastery, but there may also be other factors that play a role in this.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMusikken_US
dc.subjectVurderingen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectMusikkfagen_US
dc.titleElevers opplevelse av motivasjon og mestring i musikkfaget: en studie av hvordan vurdering kan påvirke detteen_US
dc.title.alternativePupils’ experience of motivation and mastery in the music subject: a study of how assessment can affect thisen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber64en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel