Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Elisabeta I.
dc.contributor.authorHenriksen, Silje
dc.date.accessioned2022-11-07T13:56:25Z
dc.date.available2022-11-07T13:56:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030479
dc.description.abstractFormålet med denne casestudien er å undersøke en lærers spørsmålsbruk. Studien tar utgangspunkt i undervisningen til en matematikkfaglærer i en klasse og kommunikasjonen som foregår i denne klassen, med spesielt fokus på lærerens spørsmål. Studiens problemstilling er: Å undersøke en lærers spørsmålsbruk i lys av det han selv ønsker å oppnå. Læreres spørsmålsbruk er interessant da den påvirker undervisningens matematiske retning (Lampert, 2001). Spørsmålsbruken påvirker klassekultur og hvilke bidrag elevene deltar med (Ulleberg & Solem, 2018; Streitlien, 2018). I tillegg vil elevene begynne å stille seg selv de spørsmålene læreren bruker (Boaler & Brodie, 2004). Da spørsmålene er analysert etter rammeverket til Ulleberg & Solem (2018) der analysen baserer seg på lærerens intensjon og kunnskap om svaret var det naturlig som forsker å få innblikk i dette. Derfor har studien to forskningsspørsmål: Hva er lærerens overordnede intensjon med undervisningen? Hvordan stiller læreren spørsmål i undervisningen? Studien tok i bruk de kvalitative forskningsmetodene intervju og observasjon. Læreren ble intervjuet i forkant av de tre undervisningstimene som ble observert. Det ble også gjennomført korte intervju etter hver observasjon. Resultatene i studien avdekker hvilke grep læreren gjør i sin spørsmålsbruk for å bevege seg bort fra den tradisjonelle undervisningen og mot en mer utforskende undervisning. Funnene beskriver spesielt spørsmål læreren bruker der elevenes strategier løftes og nyanserer bildet av spørsmål som stiller lavere kognitive krav. Jeg avslutter med å skissere implikasjoner for hvordan lærerens spørsmål kan forstås og for hvordan rammeverket kan brukes i forskning og i læreres og lærerstudenters egenutvikling og refleksjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleEn matematikklærers aktivisering av elever gjennom spørsmål: En casestudie av en lærers spørsmålsbruk, i lys av det han selv ønsker å oppnå.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record