Show simple item record

dc.contributor.advisorHellne-Halvorsen, Ellen-Beate
dc.contributor.authorBouzakraft, Nora
dc.date.accessioned2022-11-07T11:38:16Z
dc.date.available2022-11-07T11:38:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030393
dc.description.abstractTemaet for denne studien er flerspråklighet som ressurs, og oppgavens problemstilling lyder som følgende: Hvordan reflekterer norsklærere over bruk av flerspråklig kompetanse som ressurs i undervisningen? Oppgavens formål har vært å undersøke hvordan et utvalg norsklærere stiller seg til temaet flerspråklighet, og hvordan elevers transspråklighet benyttes som ressurs i det flerspråklige klasserom. Utvalget i oppgaven består av ti norsklærere i grunnskolen som har delt sine tanker og erfaringer fra det flerkulturelle klasserom. Denne oppgaven har et kvalitativt forskningsdesign med skriftlig strukturert intervju som metode. Oppgavens teoretiske tilnærming er tilknyttet sentrale begreper og teori relevant til temaene flerspråklighet og andrespråk i et didaktisk perspektiv. Innenfor arbeidet med temaet flerspråklighet løfter teorien frem en forståelse av ressursorientert skole og verdien ved flerspråklighet, hvor det legges fram både ressursorientert tilnærming og problemorientert tilnærming. Datamaterialet viser at norsklærere har en positiv holdning til flerspråklighet, et ressursorientert forhold til det språklige mangfoldet i skolen og aksepterer og inkluderer elevers kultur. Likevel opplever intervjupersonene det som utfordrende å ta elevenes transspråklighet i bruk grunnet få endringer iverksatt i skolen for å imøtekomme disse elevene. Noen av lærernes uttalelser tyder på at flerspråkligheten kun benyttes som et verktøy i norskinnlæringen, hvor resterende språkkunnskap får en redusert viktighetsrolle.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFlerspråkligheten_US
dc.subjectAndrespråken_US
dc.subjectMinoriteteren_US
dc.subjectMorsmålen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.titleFlerspråklighet som ressurs for norsklærereen_US
dc.title.alternativeMultilingualism as a resource for teachers in the Norwegian subjecten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record