Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEidsvaag, Fritz Flåmo
dc.contributor.authorHansson, Alexander Berg
dc.date.accessioned2022-11-07T11:13:16Z
dc.date.available2022-11-07T11:13:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030378
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er basert på fire musikklæreres utsagn om hvordan de oppfatter at bruk av iPad bidrar til å heve kvaliteten på sine elevers arbeidsprosess og produkter når de skal lage musikk. Det fokuseres både på positive og negative aspekter ved dette. Informantene er norske lærere på ulike barneskoler i Bærum. Hovedproblemstillingen i denne masteroppgaven er: Hvordan oppfatter musikklærere at bruk av digitale verktøy kan virke hemmende eller fremmende for elevers arbeid med komponering på barneskolen, sammenlignet med tradisjonelle musikkinstrumenter? I læreplanen (LK20) for musikkfaget er digitale ferdigheter og det å lage musikk to viktige elementer. Data fra studien viser at lærerne mener det er mange gode grunner til at vi må bruke de digitale ressursene skolen har tilgjengelig når elever skal komponere og improvisere. Disse funnene støttes av tidligere forskning på digital komponering i skolen. Lærerne mener også at det er viktig å ta vare på tradisjonen med akustiske instrumenter og lydkilder, og kan med fordel kombineres med de mange lydene som finnes på iPaden, i GarageBand spesielt.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis is based on statements from four music teachers of how they perceive the use of iPad helps to raise the quality of their students' work process and musical products when they make music in school. It focuses on both positive and negative aspects of this. The informants are Norwegian teachers at various primary schools in Bærum. The main research question in this master's thesis is: How do music teachers perceive that the use of digital tools can have an inhibiting or promoting effect on students' engagement in composition in primary school, in relation to traditional musical instruments? In the Norwegian curriculum (LK20) for music, digital skills and making music are two important elements. Data in the study shows that the teachers believe there are many good reasons why we must use the digital resources at the school when students compose and improvise music. These findings are supported by previous research on digital composition in schools. The teachers also believe that it is important to hold on to the tradition of acoustic instruments and sound sources, and can be combined with the many sounds found on the iPad, in GarageBand in particular.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMusikken_US
dc.subjectiPaden_US
dc.subjectDigital komponeringen_US
dc.subjectMusikklærereen_US
dc.subjectImprovisasjonen_US
dc.subjectBarneskolenen_US
dc.titleEn kvalitativ studie i musikklæreres oppfatninger om digital komponering for elever i barneskolen.en_US
dc.title.alternativeA qualitative study on music teachers' perceptions of digital composition for pupils in primary schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel