Show simple item record

dc.contributor.advisorAukland, Knut
dc.contributor.authorHansen, Simon Simchai
dc.date.accessioned2022-11-07T09:47:24Z
dc.date.available2022-11-07T09:47:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3030343
dc.description.abstractDenne studien undersøker etiske kompetanser på mellomtrinnet i etikkundervisningen gjennom en intervensjon med VR-briller og 360-video. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å bidra praktisk og teoretisk. Studien er utført ved å utvikle en modell for etiske kompetanser bestående av kognitiv-, emosjonell- og handlingskompetanse, samt utvikle et undervisningsdesign som ble gjennomført med to intervensjoner, på to ulike klassetrinn (7. og 6. trinn). Problemstillingen for studien er: Hvordan kan et undervisningsdesign med VR-briller og 360-video fremme elevers etiske kompetanser i etikkundervisningen på mellomtrinnet? Problemstillingen er besvart gjennom tre forskningsspørsmål; hvordan og i hvilken grad fremmer undervisningsdesignet (1) kognitiv-etisk kompetanse, (2) emosjonell-etisk kompetanse og (3) handlings-etisk kompetanse. Det rike datamaterialet, bestående av elevtekster, intervjuer og observasjon, er grundig kodet i to runder og analysert ved hjelp av NVivo. Analysen er gjort med utgangspunktet i modellen for etiske kompetanser. Studien indikerer at undervisningsdesign ved hjelp av VR-briller fremmer etiske kompetanser og gir et innblikk i hva som preger den etiske tenkningen til elever på mellomtrinnet. Særlig interessant er elevenes utpregede tendens til å tenke etikk opp mot konsekvenser ved kognitiv-etisk kompetanse. Ved emosjonell-etisk kompetanse viser elevene at de klarer å ta flere ulike aktørers perspektiv. Elevene viser også stor tillit til omsorgspersoner ved handlingskompetanse. Noen løfter frem hevn og vold som handlingsvalg, som reiser interessante spørsmål i etikkdidaktikken. Gjennom analysearbeid og drøfting har jeg utviklet modellen for etiske kompetanser med flere underdomener. På denne måten bidrar studien til etikkdidaktikken ved å tilby en modell for etiske kompetanser, og fylle inn hull i forskingslitteraturen knyttet til hvordan elevene reflekterer etisk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEtikken_US
dc.subjectDidaktikken_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectForskningen_US
dc.subjectPedagogikken_US
dc.titleEtiske kompetanser og VR i etikkundervisningenen_US
dc.title.alternativeEthical competences and VR in moral educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record