Show simple item record

dc.contributor.advisorTsagari, Dina
dc.contributor.authorGulliksen, Atle Philip
dc.date.accessioned2022-10-25T09:06:41Z
dc.date.available2022-10-25T09:06:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028128
dc.description.abstractIn this master thesis I have investigated pre-service teachers in Norway, and their perceived competence regarding Language Assessment Literacy (LAL). I have studied whether they consider themselves ready to assess pupils in Norwegian lower secondary school after five years of education, in accordance with what is expected of them, or if more training is needed once they start their careers. The empirical data in this thesis was gathered through in-depth interviews with four graduate students at a university in Oslo. All four students have attended the newly implemented master’s course for teacher education (previously a four-year undergraduate education), and they are all studying to become English language teachers in Norway. The data collected shows that the students feel ready to start their professional lives as language teachers, but that there are some elements missing from their education. This includes for instance how to motivate pupils that are exempt from being graded, how to assess pupils with special needs, and how to create tailored plans for assessment of weaker pupils. In addition to missing elements, there are ways that the teacher education could have been structured to improve their perceived readiness. Longer practice periods with focus on assessment, using examples from real life situations in schools for assessment purposes at university, and spreading the assessment education more evenly over the five-year degree period was mentioned. The thesis covers a definition of assessment and what Language Assessment Literacy is. Thereafter I am investigating the status of LAL internationally and nationally to compare against my own empirical data. I discuss my empirical data in relation to other relevant data to get a thorough view of possible missing elements, supported data, and find room for improvement. Teachers spend a lot of time assessing their pupils. Therefore, it is important that the teacher education prepare pre-service language teachers for this aspect of their work. With the new master’s program for teacher education in place, it is important to see if the students of the program consider themselves ready to assess pupils in their future classes. I denne masteroppgaven har jeg undersøkt lærerstudenter og hvor forberedt de føler seg når det kommer til språkvurderingskunnskaper. Jeg har undersøkt om de føler seg forberedt til å vurdere sine fremtidige elever i engelsk på ungdomsskolen, om fem år med utdanning er tilstrekkelig, eller om det må mer utdanning til etter de har tiltrådt som lærere. Den empiriske dataen i denne oppgaven er samlet inn via fire dybdeintervjuer av avgangsstudenter ved et universitet i Oslo. Alle de fire studentene har studert den nye femårige grunnskoleutdanningen (tidligere fireårs allmennutdanning), og alle skal bli engelsklærere i Norge. Den innsamlede dataen tilsier at studentene føler seg klare til å starte lærerkarrieren, men at det er enkeltelementer som savnes i utdanningen. Dette er for eksempel hvordan man skal motivere elever som har fritak fra vurdering, hvordan man skal vurdere elever med spesialbehov og hvordan man skal lage en individuell opplæringsplan (IOP) for vurdering. I tillegg til enkelte andre elementer studentene følte manglet, kunne også utdanningen vært strukturer annerledes for å øke forberedtheten til arbeidslivet. Lengre praksisperioder med fokus på vurdering, benytte reelle elevtekster i forbindelse med vurdering på universitetet, samt å spre vurderingsundervisningen jevnere utover studietiden ble nevnt. Oppgaven dekker en definisjon av vurdering og hva vurderingskunnskap er. Videre undersøker jeg hva statusen til vurderingskunnskap er innad i Norge og internasjonalt blant lærere og lærerstudenter for å sammenligne funnene med mine egne empiriske data. Jeg diskuterer dataene opp mot relevant forskning for å få dybdekunnskap om elementer som mangler, data som underbygges og rom for forbedring. Vurderingsarbeid er en stor del av en lærers arbeidshverdag. Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder kommende lærere for denne siden av jobben. Med en ny masterutdanning for lærere, er det viktig at studentene som deltar i undervisningen føler seg klare til å vurdere sine fremtidige elever.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLanguage assessment literacyen_US
dc.subjectLALen_US
dc.subjectLanguage assessmentsen_US
dc.subjectPre-service teachersen_US
dc.subjectReadiness in LALen_US
dc.subjectAssessments in Norwayen_US
dc.titlePre-service teacher readiness in English Language Assessment in Norwayen_US
dc.title.alternativeLærerstudenters beredskap i engelsk språkvurdering i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record