Show simple item record

dc.contributor.advisorFredriksen, Bendik
dc.contributor.authorKirkenær, Fanny
dc.contributor.authorThorud, Marthe Emilie Oppebøen
dc.date.accessioned2022-10-24T13:54:39Z
dc.date.available2022-10-24T13:54:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028009
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg kjønn, kjønnsroller, stereotypi og seksualitet i musikkfaget. Utgangspunktet for oppgaven er læreplanen i musikk fra fagfornyelsen 2020. Problemstillingen er som følger, «hvordan kan musikklæreren belyse temaet kjønn og kjønnsroller i musikkfaget med bakgrunn i fagfornyelsen LK20, og hvilke perspektiver kan ligge til grunne for musikkvalgene læreren tar?». Gjennom aksjonsforskning utforsker vi måter å undervise om kompetansemålet i musikk fra fagfornyelsen som omhandler kjønn og kjønnsroller, og setter dette i lys av teoretikere som blant annet Klafki, Freire, Lorentzen, Hiim, Bourdieu og Balterzen, m. fl. Under gjennomføringen av forskningen har vi samlet datamateriale gjennom observasjon av to klasser på mellomtrinnet, samt intervju av en musikklærer. Ut fra funnene fant vi perspektiver vi valgte å drøfte, som samfunnets idé om maskulinitet og refleksjon i musikkfaget som et middel til å utvide elevenes verdenssyn. Vi drøfter også hvordan inkludering kommer til syne i musikk-klasserommet og hvorvidt politisk korrekthet kan gjøre at lærere kvier seg for å ta opp sensitive temaer i undervisningen. Gjennomgående i drøftingskapitlene diskuterer vi musikkvalg lærere kan ta for å fremme de aktuelle perspektivene. Avslutningsvis peker vi på hvilke områder som kan være interessante for videre forskning, og hvilke erfaringer vi har gjort oss i forbindelse med denne masteroppgavenen_US
dc.description.abstractThis master thesis approaches themes such as gender, gender roles, stereotypes and sexuality within the subject of music. It is based on the curriculum in music from “fagfornyelsen” 2020. Our problem statement is as follows, “how can teachers educate pupils in themes such as gender and gender roles in music based on “fagfornyelsen” LK20, and which perspectives can influence the music choices a teacher makes?”. We are exploring, through action research, ways to teach the curriculum concerning gender and gender roles from “fagfornyelsen”, and review this in light of theorists such as Klafki, Freire, Lorentzen, Hiim, Bourdieu and Balterzen, et al. We have collected, during our research, data through observation of two lower secondary school classes, and interviewed a music teacher. Our findings lay the foundation for the following perspectives, our society’s construction of masculinity and reflection upon subjects, such as music, as a mean to expand the pupil’s worldview. We discuss further how inclusivity is brought to light in the music classroom, and finally whether political correctness influence teachers’ decision to educate pupils in sensitive topics or not. Through the discussion chapter we discuss the music choices a teacher might make in order to bring the different perspectives to the classroom. In the end of this thesis, we point to areas which further research might prove interest, and what kind of experience we have gained in relations to this thesis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKjønnen_US
dc.subjectKjønnsrolleren_US
dc.subjectAksjonsforskningen_US
dc.subjectPopulærmusikken_US
dc.subjectStereotypieren_US
dc.titleÅ undervise om kjønn med skjønnen_US
dc.title.alternativeTeaching gender with discretionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record