Show simple item record

dc.contributor.advisorvon der Lippe, Pia Marian Granum
dc.contributor.advisorAksland, Charlotte (Biveileder)
dc.contributor.authorSæland, Alexander
dc.contributor.authorStulen, Oscar Wingerei
dc.date.accessioned2022-10-24T13:24:38Z
dc.date.available2022-10-24T13:24:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027994
dc.description.abstractI denne studien har vi undersøkt hvordan lærere kan bruke museum som alternativ læringsarena i naturfag. Bakgrunnen er naturfagets økte fokus på undring, nysgjerrighet, og praktisk og utforskende arbeid, etter at den nye læreplanen ble tatt i bruk. Studien er basert på teorigrunnlag i form av tidligere forskning rundt museumsundervisning for skole generelt, samt et mer spesifikt teorigrunnlag med fokus på museum og andre læringsarenaer i naturfag. For å undersøke temaet benyttet vi case-studie som forskningsdesign, med observasjon og intervju som metoder. Resultatene ble analysert ved å bruke tematisk analyse hvor kategoriene ble utarbeidet på bakgrunn av teorigrunnlaget, og følgende kategorier ble brukt i analysen: struktur, elevaktivitet, forkunnskaper og interesse, samt fagdidaktisk tilnærming. Gjennom å diskutere datamaterialet mot teorigrunnlaget har det kommet frem to fremtredende utfordringer rundt bruk av museum. Den første utfordringen handler om at samarbeidet mellom skole og museum ikke er tilstrekkelig for å sikre at museum som læringsarena blir utnyttet optimalt. Den andre utfordringen handler om at måten undervisningen på museum blir gjennomført på i liten grad bidrar til elevenes faglige læring. På bakgrunn av utfordringene vi har oppdaget gjennom studien, har vi utarbeidet et didaktisk verktøy for planlegging og gjennomføring av et museumsbesøk. Ettersom at dette verktøyet er utviklet på bakgrunn av en case-studie av én gjennomføring av et undervisningsopplegg, bør det forskes videre på hvilken påvirkning dette verktøyet kan ha på museumsundervisning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectNaturfagdidaktikken_US
dc.subjectMuseumsundervisningen_US
dc.subjectFaglig læringen_US
dc.subjectDidaktisk verktøyen_US
dc.titleMuseum som alternativ læringsarena i naturfag: En kvalitativ studie av hvordan museum kan inkorporeres i naturfagundervisningen på mellomtrinneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record