Show simple item record

dc.contributor.advisorSundtjønn, Trude
dc.contributor.authorHanssen, Marcus Torstein
dc.contributor.authorMørch, Klaus
dc.date.accessioned2022-10-24T11:50:22Z
dc.date.available2022-10-24T11:50:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027921
dc.description.abstractAlgebra er for mange enten noe man føler man mestrer, eller ikke. Undersøkelser har i den siste tiden vist at Norge ikke skårer særlig bra når det kommer til algebra. Forskning har vist at det å ha en god forståelse for ekvivalens, og derav likhetstegnet, kan være avgjørende for fremtidig mestring av nettopp algebra. I denne oppgaven ønsker vi derfor å se på hvordan elever i den norske skolen forstår og mestrer likhetstegnet i dag. Vi har av den grunn formulert følgende problemstilling: Hvilken forståelse for likhetstegnet har norske elever på 5. og 6. trinn? Det teoretiske rammeverket vi legger frem for å undersøke problemstillingen vår er basert på en artikkel skrevet av Percival Matthews. Denne artikkelen viser til at elever har en flytende forståelse av likhetstegnet, som karakteriseres av fire nivåer med økende grad av forståelse. I tillegg til rammeverket trekker vi frem tidligere forskning rundt likhetstegn forståelse. Metoden vi brukte for å innhente data var å gjennomføre oppgavebaserte intervjuer på tre forskjellige skoler i Oslo, og tok lydopptak av intervjuene. Til sammen intervjuet vi 13 elever, over tre dager. De fire oppgavene elevene løste var laget med mål om å teste de fire nivåene Matthews la frem. Vi tok utgangspunkt i transkripsjoner og oppgavearkene til elevene for videre analyse. Gjennom dette studiet har vi funnet ut av at det er en begynnende trend mot en bedre forståelse av likhetstegnet. Tidligere har konsensusen vært at yngre elever på skolen mener at likhetstegnet er et signal for å oppgi et svar. Vi har, i motsetning til tidligere forskning, funnet ut at flere av elevene vi intervjuet ligger i det øvre sjiktet av likhetstegnsforståelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLikhetstegnsforståelseen_US
dc.subjectMatematikken_US
dc.subjectRelasjonellen_US
dc.titleNorske elever på 5. og 6. trinn sin forståelse av likhetstegneten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record